Ministrstvo za gospodarstvo je lani novembra prvič objavilo razpis, s katerim je samozaposlenim in podjetjem, ki imajo največ štiri zaposlene, ponudilo možnost prevzema brezplačnih zaščitnih mask na območnih obrtno-podjetniških zbornicah. Januarja letos je ministrstvo razpis ponovilo, da bi razdelilo še dodatnih pet milijonov zaščitnih mask samozaposlenim in mikro podjetjem. Kot so takrat pojasnili na Obrtni zbornici Slovenije, so z razpisom želeli popraviti krivico, ki se je zgodila podjetnikom, ki imajo manj kot pet zaposlenih, saj so bili avgusta lani izključeni iz javnega poziva za nakup zaščitne opreme.

A ker je od 8. novembra letos pri zadrževanju v vseh zaprtih prostorih obvezna uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2, so maske, ki jih je novembra lani in januarja letos ponujalo ministrstvo za gospodarstvo, postale neprimerne. Na njih je namreč oznaka "non-medical". Na neprimernost mask, ki so jih nosili zaposleni, sta v enem od gostinskih lokalov na Jesenicah opozorili inšpektorici, ki sta preverjali, ali lokal upošteva izpolnjevanje pogoja PCT.

"Zaposlena na vpogled pokaže maske, ki so higienske maske in niso ustrezne. Potrebno je uporabljati medicinske oziroma kirurške maske TIP I, TIP II oz. FFP2," je zapisano v zapisniku inšpekcijskega pregleda gostinskega lokala, v katerem so uporabljali zaščitne maske, ki jih je mikro podjetjem razdelilo ministrstvo za gospodarstvo. Foto: MMC RTV SLO

Na težavo je podjetje opozorilo Obrtno zbornico Slovenije, pri kateri so mu odgovorili, da je maske za javne rezerve nabavila vlada, zbornico pa je zgolj zadolžila, da jih razdeli med podjetja in podjetnike, ki so se prijavili na javni razpis. Dokler je mask primanjkovalo, ni bilo nobenih težav, nato pa so nekateri inšpektorji začeli pregledovati certifikate, so pojasnili pri OZS-ju.

Kot so še dodali, je zbornica na težavo že po prvem razpisu opozorila ministrstvo za gospodarstvo, ki je nabavilo zaščitne maske, in prosila, naj maske certificirajo, vendar z ministrstva ni bilo nobenega odgovora. Ko so se maske januarja letos delile drugič, naj bi OZS v javnem razpisu tudi opozarjal, da zaščitne maske nimajo certifikata.

Paket 50 "brezplačnih" mask brez certifikata za 26 evrov

Med prejemniki brezplačnih mask brez certifikata je bilo tudi podjetje, v katerem je zaposlen naš bralec. Njegovo podjetje je mesec dni po tem, ko je prevzelo zaščitne maske za zaposlene, prejelo elektronsko sporočilo območne obrtno-podjetniške zbornice, v katerem so jih obvestili, da so bile maske del javnega razpisa, zato se bo podjetjem za vrednost mask znižala vrednost sredstev, ki jih lahko dobijo na javnih razpisih.

Kot so pojasnili našemu bralcu, tako kot za vse javne razpise in pozive tudi za tega velja, da se izvajajo v okviru sheme "de minimis". "To pomeni, da vrednost javnega poziva zniža zgornjo mejo skupne pomoči podjetja, ki znaša 200.000 evrov za posamezno podjetje. To pomeni naslednje: če ste prejeli 150 zaščitnih mask (3 paketi) z vrednostjo 26,00 evrov za 50 zaščitnih mask (1 paket), lahko sedaj prejmete le še 199.922 EUR državne pomoči 'de minimis'." OZS je podjetnike v elektronskih sporočilih pred prevzemom mask opominjal na njihovo vrednost oziroma kot so zapisali: "Brezplačna dodelitev mask je državna pomoč. Vrednost za 50 kosov mask je 26 evrov."

OZS smo vprašali, zakaj mikro podjetja, ki so bila zadnja v vrsti za dobavo zaščitne opreme, mask brez certifikata niso mogla dobiti vsaj zastonj. "Lahko bi rekli, da so bile za podjetja maske zastonj, saj jih je plačala država. Pri tem pozivu (razdeljevanju mask) gre, tako kot pri ostalih razpisih in pozivih, za t. i. državno pomoč. Enako kot je šlo pri razpisu za nabavo zaščitne opreme, ki ga omenjate."

Pri državnih pomočeh pa je treba uporabljati shemo s pravili pomoči de minimis, ki je bila po navedbah OZS-ja v pozivu za prevzem mask tudi navedena. Tega pa žal nismo mogli preveriti, saj je bil razpis medtem umaknjen s spleta. Kot so nam še pojasnili na OZS-ju, shema de minimis pomeni, da je treba upoštevati pravilo omejitve višine državne pomoči. "Kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 eur v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči."

Kot so dodali, zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. "V praksi mikro podjetja, ki so bila upravičena do prevzema mask, z doseganjem najvišje meje pomoči de minimis, ki je torej 200.000 evrov, nimajo težav," so še dopisali v OZS-ju.

Dejstvo je, da nobeno podjetje zaradi odbitka za vrednost mask od 200.000 evrov, kolikor je zgornja meja pomoči, ki jo lahko prejme od države, ne bo utrpelo nikakršne škode. Le nekoliko za malo se jim zdi, ker je v pozivu MGRT-ja pisalo, da so maske brezplačne, zdaj pa so postale še neuporabne, saj je od 8. novembra obvezna uporaba kirurških mask.

Na ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo so nam pojasnili, da so bila mikro podjetja v skladu z zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic drugega vala epidemije covida-19 upravičena do prejema mask za splošno uporabo iz zalog Zavoda RS za blagovne rezerve. "Za tovrstne maske certifikati niso predpisani oziroma sploh ne obstajajo. S tem dejstvom je bil seznanjen tudi OZS, saj je že zakon določal, da gre za maske za splošno uporabo. V tistem obdobju tudi ni bilo zahtevano, da se v zaprtih prostorih uporabljajo kirurške ali FFP2-maske," so pojasnili na MGRT-ju.

"Pri teh maskah gre za blago iz blagovnih rezerv, ki se je sprostilo na podlagi zakona. Stroški za plačilo davka na dodano vrednost za izdano blago se krijejo iz proračuna Republike Slovenije. Višina pomoči, ki jo morajo knjižiti prejemniki mask, se torej določi glede na vrednost, po kateri je zavod maske nabavil (0,52 EUR/kos brez DDV), pri čemer so bile cene za zaščitno opremo v času nabave bistveno višje kot so sedaj." Slednje vsekakor drži. Paket 50 kirurških mask, s katerimi bodo zadovoljni tudi inšpektorji, lahko na spletu kupite za manj kot pet evrov.