Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Na vse druge pravice izid ne vpliva, saj so bile tudi prvotno načrtovane za leto 2024. Vlada pa bo morala poiskati rešitve, da zakon postane izvedljiv.

"Vlada je dobila leto dni časa, da sistem reformira," je pojasnil minister za delo Luka Mesec, ki pravi, da nihče z uveljavitvijo novele ne izgublja pravic.

Vlada bo morala sprejeti nujne popravke, ki jih je dala strokovna javnost, vse od zdravstvene zavarovalnice do skupnosti socialnih zavodov, torej tudi domov za starejše, kjer že poudarjajo, da bo potrebna nova mreža domov, "da je dovolj mest, da ljudje pridejo do storitev, ko jih potrebujejo", pravi sekretar skupnosti zavodov Denis Sahernik.

Na čakalnem seznamu je 15.000 ljudi, ki bi želeli namestitev takoj, in "da storitve dolgotrajne oskrbe, ki jih ljudje potrebujejo, v celoti prevzame proračun oziroma sklad za dolgotrajno oskrbo".

Tudi za pomoč na domu, saj si ljudje želijo čim dlje ostati v domačem okolju. Zdaj je omejena na zgolj 20 ur in odvisna od sofinanciranja občine. Toda obe storitvi imata skupno težavo, kader. "Večanje kapacitet in večanje števila ur pomoči na domu pomeni več kadra," poudarja Sahernik. Že obstoječi domovi pa znižujejo kapacitete, ker ni dovolj kadra.

Potrebna bo strategija zaposlovanja in predvsem za vse potrebe zagotoviti denar, tudi to bo opredelil zakon, obljublja minister Mesec. To se dogovarjamo, vzpostavil se bo tudi vir financiranja.

Vlada si je torej pridobila čas za sistemsko ureditev. Če se morda zdi, da je včerajšnja zmaga odpravila vse težave, je resnica ta, da jih je zgolj preložila za leto dni.