V Sloveniji minimalno plačo za vsa področja določa država. Foto: MMC RTV SLO
V Sloveniji minimalno plačo za vsa področja določa država. Foto: MMC RTV SLO

Za uskladitev minimalne plače z inflacijo se uporabi uradni podatek državnega statističnega urada o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta.

Statistiki so izračunali, da je bila rast cen življenjskih potrebščin decembra lani glede na december predlani 0,2-odstotna. Skladno s tem bo minimalna plača od 1. januarja do konca letošnjega leta znašala 790,73 evra.

Pri določitvi višine minimalne plače se v Sloveniji upošteva rast cen življenjskih potrebščin, lahko pa tudi gibanje plač, gospodarsko rast in gibanje zaposlenosti, a se to v praksi ni uveljavilo, je pojasnilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Znesek minimalne plače za tekoče leto določi minister, pristojen za delo, po predhodnem posvetovanju s socialnimi partnerji. Ekonomsko-socialni svet je sklep o uskladitvi sprejel na dopisni seji.