Ministrica Sanja Ajanović Hovnik. Foto: BoBo
Ministrica Sanja Ajanović Hovnik. Foto: BoBo

"V naši dolgoživi družbi, v kateri se letno upokoji 40.000 ljudi, manj kot 20.000 ljudi pa letno vstopa na trg dela, imamo razkorak med tem, kaj kot država in družba zmoremo in kakšne so potrebe gospodarstva in celotne skupnosti," so ministričine besede na današnjem prvem sestanku vladne delovne skupine povzeli na ministrstvu za notranje zadeve.

Balkanski bazen se je po njenih navedbah praktično izpraznil, zato je treba opredeliti, katere kadre naj bi privabljali v državo. Potem pa jih je treba uspešno integrirati v družbo, je poudarila. Kot primer dobre prakse je omenila nemški model, kjer izvajajo intenzivno integracijsko politiko.

Dokument naj bi bil pripravljen v prvem četrtletju

Sorodna novica Letos več nezakonitih prehodov meje, MNZ pripravlja migracijsko strategijo

Po navedbah državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve Branka Lobnikarja, ki je vodja delovne skupine, bo nova strategija zajela zakonite migracije, učinkovito integracijo v družbo, preprečevanje nezakonitih migracij in učinkovite postopke mednarodne zaščite ob spoštovanju človekovih pravic.

Prvi del dokumenta, ki bo programski, bo predstavljal premislek o strateškem upravljanju migracij. Drugi del, ki bo izvedbeni, pa bo tako imenovani akcijski načrt programskega dela, je pojasnil. Delovna skupina bo dokument pripravila predvidoma v prvi četrtini letošnjega leta.
Kot so zapisali na ministrstvu, vzporedno s strategijo pripravljajo novelo zakona o tujcih za obravnavo v DZ-ju po nujnem postopku. V skladu z njo bo v izjemnih primerih in ob vnaprej določenih pogojih omogočen prenos krajevne pristojnosti z bolj obremenjenih upravnih enot na manj obremenjene.

Kaj naj bi pisalo v strategiji

V skladu z ostalimi rešitvami bi denimo omogočili vročanje podaljšanih dovoljenj za začasno prebivanje in dovoljenj za stalno prebivanje po pošti in hrambo prstnih odtisov, oddanih pri izdajanju prvega dovoljenja za začasno prebivanje, tudi za uporabo v postopku podaljšanja tega dovoljenja.

S spremembami bi odpravili pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ravni za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine. Znova pa bi uvedli tečaj slovenskega jezika za vse kategorije tujcev, ki so bili do tečajev slovenskega jezika upravičeni pred sprejetjem novele zakona o tujcih v letu 2021.

Sprejetje novele, ki je v medresorskem usklajevanju, je predvideno v prvi četrtini letošnjega leta.

Poleg te novele pripravljajo novelo, katere sprejetje je predvideno po rednem postopku v drugi polovici leta. Z njo bi v nacionalni pravni red prenesli novo evropsko direktivo o modri karti EU-ja. Ta določa obveznost priznavanja poklicnih izkušenj, ki jih je pridobil tujec v določenem poklicu, kot dokaz o visokih poklicnih kvalifikacijah.

Novela bi tudi olajšala pogoje za mobilnost znotraj držav članic EU-ja, pri čemer bi uvedla kratkoročno in dolgoročno mobilnost. Ne nazadnje bi vključevala spremembe, nujne zaradi izpolnjevanja obveznosti v skladu z evropsko uredbo o vzpostavitvi Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS), ter uvedla dovoljenje za začasno prebivanje za digitalnega nomada.