Foto: BoBo
Foto: BoBo

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so v odzivu v povezavi z oceno zagovornika načela enakosti, da je zakon o glasbenih šolah diskriminatoren do otrok s posebnimi potrebami, zapisali, da delajo s težnjo po pravičnem in inkluzivnem izobraževanju za vse. "Zavedamo se, da enaki pogoji vedno ne pomenijo tudi enakih možnosti, trenutno veljaven zakon o glasbenih šolah pa ne predvideva posebnih prilagoditev in predvideva vpis pod enakimi pogoji za vse," so navedli za STA.

Z namenom inkluzivnosti in pravičnega dostopa do glasbenih šol so na ministrstvu, kot so zapisali, skladno z akcijskim programom za invalide 2022–2030 načrtovali v tem letu analizo stanja inkluzivnosti glasbenega šolstva z vidika vključevanja otrok s posebnimi potrebami. "Analiza bo osredotočena na identifikacijo otrok s posebnimi potrebami v sistemu glasbenega izobraževanja, popis možnosti prilagoditev za otroke s posebnimi potrebami v glasbenih šolah, usposobljenost strokovnih delavcev v glasbenem šolstvu za delo z otroki s posebnimi potrebami, identifikacijo primerov dobrih rešitev v sistemu obravnav otroka in nudenja pomoči z vidika različnih deležnikov, ki se vključujejo v sistem glasbenega šolstva, identifikacijo primerov dobrih praks ter študije primerov, predstavitev sistemov tujih praks z osredotočenostjo na identificirane težave, dobre rešitve in prakse ter predloge za sistemske spremembe sistema glasbenega šolstva z namenom vključevanja otrok s posebnimi potrebami," so našteli.

Analizo bo izvedel javni raziskovalni zavod Pedagoški inštitut v sklopu letnega programa dela za leto 2022. Rezultati analize bodo osnova za nadaljnje delo in pripravo potrebnih ukrepov oz. strokovnih predlogov sprememb zakona o glasbenih šolah, so še dodali z ministrstva.

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je namreč pred kratkim ocenil, da je zakon o glasbenih šolah diskriminatoren, saj ne vsebuje določila, da je treba otrokom s posebnimi potrebami omogočiti ustrezne prilagoditve pri opravljanju sprejemnih izpitov v glasbene šole. Ministrstvu za izobraževanje priporoča, naj diskriminacijo odpravi.

Zagovornik je oceno diskriminatornosti zakona opravil na pobudo matere otroka z avtizmom, ki je navedla, da zakon od glasbenih šol ne zahteva uvedbe posebnih prilagoditvenih ukrepov, da bi ti otroci na sprejemnem izpitu svoj glasbeni talent sploh lahko izkazali.