Foto: EPA
Foto: EPA

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je na novinarski konferenci povedala, da so imeli z zavodom za šolstvo v preteklih dneh razpravo o tem, ali bi zaradi oteženih razmer, ki so posledica epidemije, prilagodili ocenjevaje v šolah. Pobuda je, da se lahko število zahtevanih ocen zmanjša in še v tem tednu naj bi bile pripravljene pravne podlage za te spremembe. "Ravnatelji bodo to izvedeli prek okrožnice skupaj z vsemi pojasnili, kako in kaj," je zatrdila.

Prav takšen je bil tudi predlog združenja ravnateljev. "Ko smo izvedli anketo med ravnatelji, je to podprlo okoli 80 odstotkov ravnateljev. Bili so mnenja, da bi lahko tudi letos izvajali pouk v enem samem vzgojno-izobraževalnem obdobju ter da se število ocen zmanjša," nam je povedal predsednik združenja Gregor Pečan.

Ocenjevalni obdobji ostajata dve, a bo manj ocenjevanj

Tudi lansko šolsko leto so imeli zaradi epidemije eno ocenjevalno obdobje, saj se je več mesecev moralo izvajati šolanje na daljavo. Direktor Zavoda RS za šolstvo Vinko Logaj je tedaj dejal, da takšna sprememba omogoča tehten razmislek o raznolikih mogočih načinih, kako pri preverjanju in ocenjevanju znanja pridobiti čim bolj celostno informacijo o doseganju vsebinskih in procesnih standardov znanja, ki so ključnega pomena za določen predmet.

Letos po besedah ministrice sicer še vedno ostajata dve ocenjevalni obdobji, a hkrati manj zahtevanih ocenjevanj.

Ravnatelj Gregor Pečan je opisal, da težave nastajajo predvsem zato, ker oddelki neenakomerno odhajajo v karantene, učenci zbolijo in spremljajo pouk – kolikor ga lahko – prek spletnih učilnic, šole izvajajo za posamezne skupine pouk na daljavo, nato se čez 14 dni znova vrnejo v šolo.

Pri predmetu, ki se izvaja v treh ali štirih urah na teden, je po njegovih besedah treba pridobiti vsaj šest ocen in najmanj dve pisni. "Težava je, če imaš torej en oddelek v karanteni, tisti, ki so v šoli, lahko pišejo test, tisti, ki so doma, ga ne morejo. Hkrati je treba imeti teste usklajene po težavnosti v paralelkah."

"Skratka, je veliko zmede. Zato bi bilo nepošteno, če bi zahtevali ocenjevanje znanja na enak način kot v običajnem letu. Veseli me, če so to podprli tudi drugi strokovnjaki v državi," je dodal.

Težave zaradi oddelkov in učiteljev v karantenah

Šole se sicer to leto ves čas ukvarjajo s tem, kako primerno organizirati izvajanje pouka. Ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov in zahtev veliko težavo povzročajo karantene ter odsotnost učiteljskega kadra. Po prazničnih dneh je epidemija znova vzela zalet, število potrjenih okužb se veča. Trenutno po besedah Gregorja Pečana v šolah še ni opaziti porasta odrejenih karanten, saj so bile šolske počitnice in oboleli niso bili v šolah. "Bodo pa težave, če bodo v tem tednu pozitivni testi na samotestiranjih potrjeni tudi na PCR-testu, ker bo to pomenilo, da bodo razredi znova morali v karantene."

Na njegovi osnovni šoli Janka Modra v Dolu pri Ljubljani ta trenutek manjka 13 zaposlenih od 105. "Imamo pet študentov, ki nam pomagajo reševati problematiko, a komaj uspevamo. Podobno je po vseh šolah," je poudaril.

Tudi na ministrstvu se pripravljajo na to, da se bodo razmere zaostrile in da bodo šole imele težave pri izvajanju dela zaradi karanten. "Posamezno bomo s šolami iskali načine, kako organizirati delo," je obljubila ministrica.

Zapiranje šol po njenih besedah naj ne bi bil več sistemski ukrep: "Vse ukrepe bomo izvedli prej, kot pa zaprli šole." Šole lahko dajo tudi predlog, da se izobraževanje prenese na daljavo, a bodo to le posamezni primeri.