V Svizu opozarjajo, da je lahko z ukrepom ogrožena kakovost ali celo izvajanje učne pomoči kot dodatne strokovne pomoči. Foto: BoBo
V Svizu opozarjajo, da je lahko z ukrepom ogrožena kakovost ali celo izvajanje učne pomoči kot dodatne strokovne pomoči. Foto: BoBo


Sindikat (Sviz) je na ministrico za izobraževanje Stanko Setnikar Cankar naslovil pismo, v katerem opozarja, da učna pomoč praviloma ne spada med delovne obveznosti učitelja. Zato je plačana glede na dejansko izvedbo, ločeno od redne plače, so zapisali.

Veljavni pravilnik o osnovnošolskih normativih in standardih ob tem šolskemu ministru omogoča, da s sklepom določi merila za plačilo ur te pomoči in to se z novim letom ni spremenil, so opozorili. Po njihovi oceni je ukrep ministrstva v nasprotju s pravilnikom oziroma po vsebini lahko pomeni poseg v normative in standarde. Menijo tudi, da ukrep lahko resno ogroža kakovost ali celo izvajanje učne pomoči kot dodatne strokovne pomoči nasploh, so opozorili.
"Od zaposlenih ni mogoče pričakovati, da bi naloge, za katere niso plačani, tudi opravili," so poudarili v Svizu. Obenem pričakujejo, da jih bo ministrica čim prej povabila na pogovor glede tega ukrepa.