Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

Za šolsko leto 2022/2023 je bilo razpisanih 25.333 prostih mest (lani 24.140). Do začetka prvega kroga izbirnega postopka so se na razpisana mesta skupaj prijavili 21.103 (lani 20.102) kandidati, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

V prvem krogu se na želeno šolo ni uspelo vpisati 1694 učencem. V drugem krogu je bilo prostih še 786 mest na šolah, ki so omejile vpis, in 5693 mest na preostalih šolah. Na nobeno od izbranih šol oz. programov se tudi v drugem krogu ni uspelo uvrstiti 38 kandidatom.

Trenutno je torej v srednje šole vpisanih 20.094 bodočih dijakov, in sicer v programe:

  • nižjega poklicnega izobraževanja 354 kandidatov,
  • srednjega poklicnega izobraževanja 3609 kandidatov,
  • srednjega strokovnega izobraževanja 8770,
  • gimnazijske programe 7361 novincev.

Približno 1000 prijavljenih kandidatov pa se iz različnih razlogov še ni vpisalo – ali še niso uspešno zaključili osnovne šole, ali so spremenili svoj namen, pa od prijave še niso odstopili, ali pa se niso prijavili na dovolj izobraževalnih programov, na katere bi lahko bili uspešno razporejeni.

Kateri programi so najbolj zaželeni?

Med srednjimi poklicnimi šolami so devetošolci kot vsako leto izbirali predvsem programe računalnikar, frizer, mehatronik operater, elektrikar, mizar, avtoserviser, bolničar negovalec, tudi prodajalec in slaščičar.

Na področju srednjega strokovnega izobraževanja so se najbolj vpisovali v programe tehnik računalništva, zdravstvena nega, ekonomski tehnik, predšolska vzgoja, tehnik mehatronike, elektrotehnik, medijski tehnik, strojni tehnik.

Pri gimnazijskem izobraževanju pa se vpisujejo v programe splošne gimnazije, tehniške gimnazije in v športni oddelek gimnazije.

Še prosta mesta

Število še prostih mest za vpis v 1. letnik posameznih srednješolskih programov (po šolah) bo najpozneje 4. julija 2022 objavljeno na spletni strani ministrstva Vpis v srednjo šolo. Kandidati se lahko na šolah, kjer bodo še prosta mesta, vpišejo do začetka prihodnjega šolskega leta – do 31. avgusta 2022.