Vojaki v akciji. Foto: Slovenska vojska/Luka Mitrović
Vojaki v akciji. Foto: Slovenska vojska/Luka Mitrović

Sodelovalo je osem oddelkov Slovenske vojske, štirje oddelki iz tujine in letos prvič oddelek civilnih policistov Policijske uprave Murska Sobota. Prvo mesto in s tem naslov najboljšega oddelka Slovenske vojske (SV) je zasedel oddelek 132. gorskega polka 1. brigade.

Tekmovanje vojaških oddelkov poteka od leta 2013, vsako leto ga organizira druga brigada Slovenske vojske, letos je to 72. brigada s sedežem v Mariboru. Ker pa imajo eno enoto – rodovski bataljon – v vojašnici v Murski Soboti, je tokrat tekmovanje prvič potekalo v Prekmurju. Sodelovalo je osem oddelkov Slovenske vojske iz 1., 72. in logistične brigade ter enote za komunikacijske in informacijske sisteme, oddelki oboroženih sil Hrvaške, varnostnih sil Kosova, oboroženih sil Severne Makedonije, oddelek nacionalne garde iz Kolorada v Združenih državah Amerike in letos prvič oddelek civilnih policistov Policijske uprave Murska Sobota.

132. gorski polk 1. brigade Slovenske vojske. Foto: Slovenska vojska/Luka Mitrović
132. gorski polk 1. brigade Slovenske vojske. Foto: Slovenska vojska/Luka Mitrović

Kdo je boljši, so vojaki začeli meriti na strelišču v Mačkovcih, vojaške veščine in psihofizično pripravljenost pa so enote dokazovale še na Vaneči, okolici Puconcev in v Murski Soboti, je pojasnil vodja tekmovanja, višji praporščak Klemen Jaunig. Merili so se v psihični vzdržljivosti, poznavanju jedrske, radiološke, kemične in biološke zaščite, voditeljskih veščinah, potiskali težko vojaško vozilo z opremo, dajali prvo pomoč in prenašali ranjenca, prebredli reko in pri vojašnici Murska Sobota opravili še bojni test telesne pripravljenosti in streljanje z zračno puško.

Sodelujoči oddelki tekmovalcev so bili sestavljeni iz poveljnika oddelka, dveh vodij skupin in šestih vojakov strelcev. Med tekmovanjem so nosili s seboj 20 kilogramov opreme in peš premagali približno 20 kilometrov hribovitega in ravninskega terena.

"Za to tekmovanje izbere vsaka brigada Slovenske vojske iz svojih podrejenih enot najboljše fizično in psihično pripravljene člane, zato lahko rečem, da so vojaki, ki so premagali naloge na tem tekmovanju, elitni vojaki," je sklenila majorka Aleksandra Ferlež, pripadnica 72. brigade Slovenske vojske.