Foto:
Foto:

Število prijav presega število razpisanih mest samo v programih splošnih gimnazij, kamor se je prijavilo 477 kandidatov preveč, medtem ko so na preostalih programih, razen nekaterih posameznih, še prosta mesta.

Prihodnji dijaki, ki menijo, da si bodo zanesljivo zagotovili vpis v srednjo šolo s prenosom prijave na drugo srednjo šolo ali drug program na isti šoli, lahko to storijo najpozneje do 23. marca.

Strokovne gimnazije še proste
Gimnazije so za šolsko leto 2004/2005 razpisale 9.900 mest, nanje pa se je prijavilo 9.712 kandidatov. Število prijav na gimnazije presega število prostih mest zgolj v programih splošne gimnazije, medtem ko je v programih strokovnih gimnazij še 665 prostih mest.

V programe nižjega poklicnega izobraževanja so se na 1.070 razpisanih mest prijavili 704 kandidati, v programe srednjega poklicnega izobraževanja na 7.448 razpisanih mest 5.219 kandidatov, v programe srednjega strokovnega izobraževanja na 9.078 razpisanih mest pa 8.001 kandidat.

Premalo vpisa na poklicnih šolah
V programih srednjega strokovnega izobraževanja je še 1.077 prostih mest, čeprav je v posameznih programih (tehnik zdravstvene nege, predšolska vzgoja, elektrotehnik računalništva) več prijav, kot je razpisanih mest za novince.

V programih srednjega poklicnega izobraževanja je še 2.229 prostih mest. Število prijav praviloma nikjer ne presega razpisanega števila mest. Izjemi sta programa bolničar-negovalec in avtoserviser na posameznih šolah. Za kandidate, ki se vpisujejo v programe nižjega poklicnega izobraževanja, pa je še povsod dovolj prostih mest.