Letošnjo splošno maturo je v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku (pred jesenskimi ugovori) uspešno opravilo 5.995 kandidatov (opravljalo jo je 6.661 kandidatov) oziroma 90 odstotkov kandidatov. Foto: Sandi Horvat
Letošnjo splošno maturo je v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku (pred jesenskimi ugovori) uspešno opravilo 5.995 kandidatov (opravljalo jo je 6.661 kandidatov) oziroma 90 odstotkov kandidatov. Foto: Sandi Horvat

Na tokratnem jesenskem roku je splošno maturo znova v celoti opravljalo 120 kandidatov, uspešno jo je opravilo 17 kandidatov oz. 14,17 odstotka. Izmed 122 kandidatov, ki so izboljševali ocene, je bilo 76 oz. 62,30 odstotka uspešnih. Eno ali dve negativni oceni je popravilo 326 kandidatov od 544 (59,93 odstotka), lani 309 kandidatov (50,82 odstotka).

Jesenskega izpitnega roka splošne mature se je letos udeležilo 1.009 kandidatov (lani 1.138), maturo so opravljali iz 31 predmetov. Letos je bil delež tistih, ki so preizkus opravili, višji, saj je bilo skupno v jesenskem izpitnem roku uspešnih 484 kandidatov oz. 47,97 odstotka, lani pa 492 kandidatov oz. 43,23 odstotka, kažejo podatki Državnega izpitnega centra.

Nekoliko nižja je bila letos v primerjavi z lani uspešnost tistih kandidatov, ki so na jesenskem roku maturo opravljali prvič. Letos jih je izmed 286 kandidatov, ki so maturo opravljali prvič, vse izpite uspešno opravilo 120. Lani pa je od 331 kandidatov v jesenskem izpitnem roku splošno maturo uspešno opravilo 147 kandidatov oz. 44,41 odstotka.

K opravljanju izpitov posameznih predmetov splošne mature se je na jesenski izpitni rok prijavilo 317 kandidatov. Izpit je opravljal 201 kandidat, od katerih je bilo 96 oz. 47,76 odstotka uspešnih. Od 28 kandidatov, ki so prvič opravljali splošno maturo kot 21-letniki ali drugi odrasli ali udeleženci maturitetnega tečaja, je bilo uspešnih sedem kandidatov (25 odstotkov).
Za zahtevo za vpogled časa le tri dni
Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v jesenskem izpitnem roku, bodo maturitetna spričevala dobili že danes na šolah, svoje rezultate pri posameznih predmetih pa so si lahko od 7. ure s pomočjo šifre ogledajo tudi na spletu. Kandidati jesenskega izpitnega roka splošne mature lahko v treh dneh po objavi izidov oddajo na Državni izpitni center zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih.

Uspešnih 72,74 odstotka kandidatov na poklicni maturi
Izpitov jesenskega roka poklicne mature se je na 139 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 1.780 kandidatov, od tega 1.273 dijakov in 507 drugih. Jesenski izpitni rok poklicne mature je v celoti opravljalo 730 kandidatov. To so kandidati, ki so v tem izpitnem roku opravljali vse štiri predmete poklicne mature. Od 730 kandidatov, ki so opravljali poklicno maturo v celoti, je vse izpite uspešno opravilo 531 kandidatov oz. 72,74 odstotka, medtem ko jih je bilo lani 678 oz. 74,18 odstotka. Kandidati jesenskega izpitnega roka poklicne mature so spričevala že dobili na svoji šoli 10. septembra.

Na tokratnem jesenskem roku je splošno maturo znova v celoti opravljalo 120 kandidatov, uspešno jo je opravilo 17 kandidatov oz. 14,17 odstotka. Izmed 122 kandidatov, ki so izboljševali ocene, je bilo 76 oz. 62,30 odstotka uspešnih. Eno ali dve negativni oceni je popravilo 326 kandidatov od 544 (59,93 odstotka), lani 309 kandidatov (50,82 odstotka).