Foto: BoBo
Foto: BoBo

Mariborsko upravno enoto je kot sporno v ponedeljek v odgovoru na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča (SNS) izpostavil premier Janez Janša, da "izstopa po prijavah na naslovih, kjer je prijavljenih že sto ljudi, vpisujejo se pa še dodatni".

"Sprva so bili predmet interne revizije čisto vsi naslovi na območju upravne enote, ki imajo prijavljenih več kot 50 oseb (stalno ali začasno). Danes smo revizijo razširili na čisto vse naslove na območju upravne enote, ki imajo prijavljenih več kot 20 oseb (stalno ali začasno)," so pojasnili na UE-ju Maribor.

Za zdaj ugotavljajo, da je bilo na območju Upravne enote Maribor na dan 21. september 20 naslovov, na katerih je bilo začasno prijavljenih 50 ali več oseb. Večinoma gre za študentske domove, dijaške domove in domove starejših občanov. "V zgolj dveh primerih gre ali za stanodajalca (83 prijav) oziroma fizično osebo (54 prijav). V nobenem primeru nismo zaznali nobene nepravilnosti," so pojasnili v tajništvu načelnika UE-ja Maribor Srečka Đurova.

Dva sporna naslova v Mariboru

Pri stalno prijavljenih je bilo pet naslovov, na katerih je bilo stalno prijavljenih 50 ali več oseb. Od tega se trije nanašajo na dom starejših občanov, center za socialno delo in občino in so zato neproblematični. Sporna sta tako dva naslova; za enega so ugotovili, da je na 97,6 kvadratnega metra stanovanjske površine prijavljenih 62 oseb, od tega jih je bilo zadnjih sedem vpisanih leta 2018, po zabeležbi prepovedi prijave pa novih prijav ni bilo. "Smo pa o tem naslovu obvestili pristojne organe in uvedli postopke ugotavljanja prebivališča," pravijo na UE-ju Maribor.

Na drugem spornem naslovu so ugotovili, da je na 99 kvadratnih metrih prijavljenih 157 oseb, od tega so bile tri prijavljene še letos. Tudi v tem primeru so uvedli postopke ugotavljanja prebivališča in med drugim ugotovili, da nekatere osebe dejansko prebivajo v drugih stanovanjih znotraj istega objekta na tem naslovu.

"Ta naslov je pristojnim organom dobro poznan, saj je v preteklosti že bil predmet kriminalističnih preiskav in zaključenega sodnega postopka," pojasnjujejo na upravni enoti.

Poudarili so, da se zavedajo nevarnosti fiktivnih prijav posameznikov na naslovih zasebnikov, zato v postopkih vedno preverjajo, koliko oseb je na določenem naslovu že prijavljenih. Zato jih toliko bolj preseneča, kako je lahko prišlo do omenjenih dveh spornih primerov. Odgovor naj bi dala interna revizija.

"Če zaznamo sum storitve kaznivega dejanja, o tem obvestimo tudi pristojne organe. Tako smo ravnali tudi v zadnji zaključeni večmesečni kriminalistični preiskavi na območju Maribora," so navedli.

Lažne prijave tujcev

Mariborski kriminalisti so prejšnji teden pridržali osumljenko, ki je ob pomoči dveh družinskih članov na treh naslovih v okolici Maribora vse od leta 2018 lažno prijavila večje število tujcev oziroma državljanov tretjih držav, predvsem Bosne in Hercegovine, Kosova in Srbije, ki so začasno prijavo na območju Evropske unije potrebovali za opravljanje dela.

Medresorsko iskanje rešitev

Medresorska delovna skupina pod vodstvom notranjega ministra že preučuje predlog normativov glede števila morebitnih prijav na istem naslovu glede na kvadraturo prostora in ob upoštevanju življenjskih okoliščin.

Medresorska delovna skupina za preučitev problematike fiktivnih prijav prebivališč posameznikov in s tem povezano zlorabo socialnih transferjev je bila ustanovljena lani. Vodi jo notranje ministrstvo, ker gre za izrazito medresorsko materijo, pa v njej sodelujejo tudi predstavniki policije ter ministrstev za delo, za javno upravo, za okolje in prostor in za izobraževanje.

Gre namreč "za kompleksno problematiko na več področjih, ki terja poglobljeno iskanje konkretnih rešitev", so poudarili na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ).

Kot mogoč ukrep skupina tako že proučuje predlog postavitve normativov števila mogočih prijav glede na kvadraturo prostora ob upoštevanju življenjskih okoliščin (npr. prijava družine z več otroki). Delo bo nadaljevala tudi v prihodnje, pod vodstvom državnega sekretarja Franca Kanglerja pa se bo prvič sešla v prihodnjem tednu, in sicer 1. oktobra.