Za predsednika društva s sedežem v Ljubljani so zbrani izvolili bohinjskega župana Franca Kramarja, za podpredsednika pa Vladimirja Prebiliča. Foto: MMC RTV SLO
Za predsednika društva s sedežem v Ljubljani so zbrani izvolili bohinjskega župana Franca Kramarja, za podpredsednika pa Vladimirja Prebiliča. Foto: MMC RTV SLO
Gibanje za Slovenijo se pripravlja

Za predsednika društva s sedežem v Ljubljani so zbrani izvolili bohinjskega župana Franca Kramarja, za podpredsednika pa Vladimirja Prebiliča, župana Kočevja. Čeprav bo Gibanje za Slovenijo s svojo kandidatno listo nastopilo na državnozborskih volitvah, pa je Kramar po zboru za medije povedal, da sam ne misli kandidirati.

Cilj: Brezpogojno zavzemanje za transparentnost politike
Na ustanovnem zboru so bili kot člani predsedstva izvoljeni Gorazd Drevenšek, Bojan Krajnc, Anton Maver, Mojmir Pustoslemšek in Anton Slana, v nadzorni odbor Franc Jerič, Romana Lesjak in Marjan Šarec, v programski svet pa Rupert Gole, Bernardka Krnc, Nada Pavšič in Vladimir Prebilič. Od drugih organov gibanja so bili potrjeni še Franci Anderlič, Manja Izlakar in Bojan Mavrič Vidovič kot člani komisije za članstvo in kot tajnik gibanja Urška Končar.

Kot glavne cilje društva so izpostavili brezpogojno zavzemanje za transparentnost politike, obvezno in brezpogojno spoštovanje pravne države in popolno enakost pred zakonom. Ker je temeljna vrednota društva človek, bodo zagotovili priložnost za aktivno sooblikovanje kakovostne prihodnosti vsem v državi in s pomočjo predlaganih reform društva zagotovili, da bo država kot institucija postala opora in pomoč pri življenju in ustvarjanju državljanov.

Z nujnimi strukturnimi ukrepi, ki jih bo predlagalo društvo, bo slovenski narod postal poenoten, družba pa bo temeljila na vključevanju in ne na poudarjeni tekmovalnosti in izločevanju drugačnih v vseh pogledih ter šibkih. Posebna pozornost bo namenjena vrednotam, njihovi vsebini v modernem svetu in medsebojnemu spoštovanju.

Gibanje se bo lotilo zbiranja podpisov
Novoizvoljeni predsednik Društva Gibanje za Slovenijo Franc Kramar je povedal, da na državnozborskih volitvah želijo prestopiti parlamentarni prag, nagovarjajo pa vse Slovence, ki dobro mislijo, podpirajo vrednote, so pošteni, znajo delati, podpirajo gospodarski in infrastrukturni razvoj, socialne pravice, finančno preglednost in realno pokojninsko reformo.

Za priprave na volitve ima gibanje po mnenju Kramarja dovolj časa, po razpisu volitev se bodo namreč lotili zbiranja 8.000 podpisov podpore volivcev. Gre za zgodovinski premik v Sloveniji, saj bodo kandidature vlagali na osnovi podpisov, je povedal Kramar in poudaril, da sam za mesto poslanca ne misli kandidirati.

Gibanje za Slovenijo se pripravlja