Na vprašanje, kaj pomeni, da RTV SLO z novim zakonom postaja samostojna pravna oseba javnega prava, je ministrica odgovorila, da gre za posebno poslanstvo RTV SLO, ki se je v stari obliki že dušil, zato mu nova ureditev daje krila in možnosti, ki odpravlja zatiranje v organizacijskem in ustvarjalnem smislu. Foto: MMC RTV SLO
Na vprašanje, kaj pomeni, da RTV SLO z novim zakonom postaja samostojna pravna oseba javnega prava, je ministrica odgovorila, da gre za posebno poslanstvo RTV SLO, ki se je v stari obliki že dušil, zato mu nova ureditev daje krila in možnosti, ki odpravlja zatiranje v organizacijskem in ustvarjalnem smislu. Foto: MMC RTV SLO

Vprašanje je zelo aktualno. Čez šest tednov bomo morali po zakonu ugasniti analogne oddajnike. To bo sprememba, ki se bo dotaknila vseh tistih družin in gospodinjstev, ki nas gledajo prek sobne oziroma strešne antene. Vsem bi rad priporočil, da naj ne čakajo na zadnji trenutek, da kupijo digitalni sprejemnik, da ga priključijo, da ga preizkusijo, saj 1. decembra, ko ne bo več signala, nobenega programa, niti komercialnih televizij, bo zelo težko iskati naprave in hiteti s priključevanjem. Zelo težko bo v tistem trenutku tudi dobiti pomoč pri tem. Skratka, gledalci priskrbite si naprave pravočasno.

Marko Filli, generalni direktor RTV SLO
DZ sprejel zakon o RTV-ju

Eno od določil novega zakona, ki ga je državni zbor sprejel v sredo, je tudi zagotavljanje oddaj o življenju ljudi, ki prihajajo iz nekdanje Jugoslavije. Majda Širca je v Odmevih pojasnila, da bodo nove vsebine nastale tudi ob upoštevanju dejstva, da se pojavljajo razprave o novodobnih manjšinah v smislu raznolikosti. Na izraženo bojazen, da bodo tovrstne vsebine, ki bi jih dali v svojo oddajo, nato izginile iz drugih oddaj, pa je dejala, da se vsebine lahko integrira. Generalni direktor RTV SLO Marko Filli je zagotovil, da se bodo v uredništvih pogovorili o možnostih za vključevanje takšnih vsebin v program, poiskali bodo primeren prostor in organizirali čas, a bodo najverjetneje morali kakšno drugo vsebino premakniti v drug termin.

Na vprašanje, kaj pomeni, da RTV SLO z novim zakonom postaja samostojna pravna oseba javnega prava, je ministrica odgovorila, da gre za posebno poslanstvo RTV SLO, ki se je v stari obliki že dušil, zato mu nova ureditev daje krila in možnosti, ki odpravljajo zatiranje v organizacijskem in ustvarjalnem smislu. Zagotovila je, da je nova oblika izpiljena do zadnje vejice in strokovno preverjena ter bo omogočala večjo fleksibilnost, nadzor, transparentnost in razvoj, še posebej v času digitalne družbe. Filli je ob tem znova pojasnil, da RTV SLO ne bo gospodarska družba, profitna organizacija, ki bo iskala dobiček in nagrade za upravo. "V nekaterih segmentih ostajamo javni zavod, saj zakon določa naše dejavnosti, pridobivamo pa tudi nekatere pravice, ki jih javni zavodi nimajo, za vse tiste stvari, ki jih ne določa zakon, ostajamo javni zavod."

Filli: Prezaposlovanja ne bo
Glede bojazni, da bi sprememba statusa za zaposlene prinesla nove pogodbe o zaposlitvah ali pa tudi odpoved pogodb, je generalni direktor zagotovil, da prezaposlovanja ne bo, "se bomo le na novo formulirali, zapisali v register, a ne nastaja nova organizacija na osnovi stare. Vse pogodbe bodo ostale." Širca je dodala, da je izstop iz javnega sektorja tisto, za kar so se zaposleni v hiši že zdaj borili. Uslužbenci po njenih besedah ne bodo več javni uslužbenci in tako ne bodo več v rokah izvršne politike, pač pa bodo znotraj nove kolektivne pogodbe poiskali tisti način sobivanja, ki bo zanje primeren. Dokler ne bo sklenjena nova kolektivna pogodba, bodo za vse uslužbence veljala pravila, ki veljajo danes, je še zagotovila.

Ena od določb zakona je tudi, da se Svet (do zdaj programski svet) imenuje s konstituiranjem, nato pa se imenujejo vršilci dolžnosti direktorjev in odgovornih urednikov. Na pomislek, da bi se svetniki znašli v neznanih vodah in bi morali takoj imenovati vršilce dolžnosti na najbolj odgovorne funkcije na RTV SLO, je Širca odgovorila, da je treba pogledati, kdo so člani Sveta in katere dele družbe zastopajo. Težko kateri član ne bo vedel, kam prihaja, nadzorniki pa bodo morali imeti celo licenco za nadzornike. Filli je ob tem dodal, da se je proces imenovanja strokovnjakov na odgovorna mesta že začel. "Uprava bo sodelovala kot ekipa, delati bodo morali v soglasju, ampak že danes moramo delati kot ekipa. Petčlanska uprava se mi zdi v redu, odločati bodo morali z večino, kar pomeni, da generalni direktor ne bo mogel samovoljno početi nekaterih stvari, pač pa bo potrebno usklajevanje, kar pomeni, da bodo sprejete odločitve, ki so dobre in pozitivne za našo organizacijo."

Izenačitve programskega časa parlamentarnih in zunajparlamentarnih strank ne bo
Na vprašanje, ali se ji ni zdelo smiselno upoštevati pripomb skupine, ki se je zavzemala za to, da RTV glede programskega časa spet izenači parlamentarne in zunajparlamentarne stranke, je Širca dejala, da kar zadeva njo že, ampak da želi, da bi to uredil zakon o volitvah. Pojasnila je, da je bilo treba slediti tudi drugim željam, zato je bilo omenjeni skupini ugodeno do te mere, da se je delež prisotnosti povečal.

Vprašanje je zelo aktualno. Čez šest tednov bomo morali po zakonu ugasniti analogne oddajnike. To bo sprememba, ki se bo dotaknila vseh tistih družin in gospodinjstev, ki nas gledajo prek sobne oziroma strešne antene. Vsem bi rad priporočil, da naj ne čakajo na zadnji trenutek, da kupijo digitalni sprejemnik, da ga priključijo, da ga preizkusijo, saj 1. decembra, ko ne bo več signala, nobenega programa, niti komercialnih televizij, bo zelo težko iskati naprave in hiteti s priključevanjem. Zelo težko bo v tistem trenutku tudi dobiti pomoč pri tem. Skratka, gledalci priskrbite si naprave pravočasno.

Marko Filli, generalni direktor RTV SLO
DZ sprejel zakon o RTV-ju