Foto: Reuters
Foto: Reuters

Vzdrževanje javnega reda in miru ter preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje prekrškov sta dve od osnovnih nalog policije, ki izhajata iz njenih temeljnih dolžnosti. Te obsegajo zagotavljanje varnosti posameznikom in skupnosti, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev pravne države, so zapisali na vladi.

S spremembami zakona o varstvu javnega reda in miru med drugim vse globe, ki so v zakonu še vedno navedene v tolarjih, izrecno navajajo v evrih.

Dodatni namen zakona je preprečevanje opravljanja nalog samoorganiziranim združbam z namenom izvajanja zakonskih nalog organov oblasti. Širi se nabor upravičenih razlogov za zbiranje prostovoljnih prispevkov, in sicer tudi za primer bolezni ali telesne poškodbe.

Novela podrobno opredeljuje namen zbiranja prostovoljnih prispevkov, in sicer za humanitaren ali splošnokoristen namen. Določena je prepoved zbiranja prostovoljnih prispevkov, ki predstavlja motenje miru, povzročanje vznemirjenosti ali nadlegovanja ljudi.

Predlog novele določa dodaten prekršek storilca, ki oškodovanca udari večkrat, in ne le enkrat. Natančneje so določena sorodstvena oziroma druga razmerja med kršilcem in oškodovancem. Določen je tudi prekršek, storjen s hrupom, če gre za hrup, ki ga glede na njegovo intenzivnost, frekventnost in trajanje ni mogoče pričakovati in s tem moti mir ali počitek ljudi in to ni posledica dovoljene dejavnosti. Poleg tega določa prekršek hrupa v primeru, če policija prejme anonimno prijavo kršitve, policisti pa ob intervenciji na kraju samem tudi sami zaznajo hrup.

V novelo pa so vključene še dodatne pristojnosti občinskih redarjev za nadzor nad storjenimi prekrški (povzročanje hrupa, prenočevanje na javnem kraju, prostovoljni prispevki, lažna naznanitev prekrška).