Nadzorni svet je na omenjeni seji z večino članov izvolil Janeza Čadeža za svojega predsednika, Danilo Tomšič pa je v tedanji izjavi za javnost med drugim zapisal, da je bila seja poslovniško neobstoječa. Danilo Tomšič je glede sklepov, sprejetih v nadaljevanju 31. redne seje, pridobil pravno mnenje odvetnika Dina Bauka, nadzorni svet RTV Slovenija pa Odvetniške pisarne Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji.

Foto: TV Slovenija/Adrian Pregelj
Foto: TV Slovenija/Adrian Pregelj

Tomšiča je sicer večina članov nadzornega sveta potrdila za predsednika konec avgusta letos, po tistem, ko je dotedanji predsednik Andrej Grah Whatmough aprila prevzel vodenje RTV Slovenija kot generalni direktor. Na seji je bilo tedaj prisotnih šest članic in članov od skupno 11, še štirje pa so podali pisne predloge sklepov.

Na takratni seji je nadzorni svet sprejel sklepe, s katerimi je med drugim Grahu Whatmoughu naložil takojšnje poročanje o zakonitosti njegovih dejanj in o gospodarnosti poslovanja zavoda. Po mnenju odvetniške družbe Čeferin, ki ga je podala po tej seji, je bil sklic seje od štirih članov nadzornega sveta nezakonit, zato so vsi sklepi tega srečanja neobstoječi in neveljavni, saj ne predstavljajo sklepov nadzornega sveta.

Novi predsednik nadzornega sveta RTV Slovenija je Janez Čadež, očitki o "samovoljni izvedbi seje"

Sejo nadzornega sveta je namreč že pred zahtevo udeležencev sestanka sklical namestnik predsednika nadzornega sveta RTV Slovenija Borut Rončević, ki je nato tudi vložil tožbo na ugotovitev ničnosti sklepov nadzornega sveta. Po Tomšičevih navedbah pa je imenovanje novih nadzornikov namestniku predsednika nadzornega sveta Borutu Rončeviću omogočilo "samovoljno izvedbo nadaljevanja 31. seje nadzornega sveta, ki je bila sicer končana 25. avgusta".

Nadzorni svet RTV Slovenija sicer sestavlja 11 članov, od katerih jih pet imenuje državni zbor, štiri imenuje vlada, dva člana pa zaposleni. Mandat nadzornega sveta pa se izteče januarja prihodnje leto.

Vlada je 28. septembra razrešila Matjaža Medveda in Petro Majer kot predstavnika ustanovitelja v nadzornem svetu RTV Slovenija, na njuno mesto pa je imenovala Antona Tomažiča in Milenka Ziherla. Vendar sta po oceni skupine nadzornikov Matjaž Medved in Petra Majer še zmeraj člana nadzornega sveta, pri čemer se sklicujejo na odločitev vrhovnega sodišča, ki je zadržalo učinke podobnega vladnega sklepa iz aprila lani.

Veljavnost ugotovitvenega sklepa o opravljenih volitvah za predsednika

Nadzorni svet je danes sporočil, da je znova prejel mnenje omenjene odvetniške družbe v povezavi z nedavnim, tudi v javnosti izraženim dvomom nekaterih članov nadzornega sveta glede delovanja, sestave in veljavnosti sprejetih sklepov. Iz pravnega mnenja izhaja, da so sklepi veljavni – med njimi pa je tudi ugotovitveni sklep o opravljenih volitvah za predsednika nadzornega sveta. Na teh volitvah je torej z večino glasov članov dobil mandat predsednika nadzornega sveta Janez Čadež.

Tomšič: Onemogočena izvedba zakonito sklicane seje nadzornega sveta

S pravnim mnenjem se je oglasil tudi Danilo Tomšič, ki se je pod svojo današnjo izjavo za javnost podpisal kot predsednik nadzornega sveta RTV Slovenija. V uvodu je zapisal, da je generalni direktor RTV Slovenija danes onemogočil izvedbo zakonito sklicane 34. seje nadzornega sveta in zakonito imenovanim nadzornikom RTV Slovenija prepovedal vstop v stavbo RTV Slovenija, s čimer je glede na pravno mnenje "blokiral javno nadzorno funkcijo javne RTV Slovenija".

Tomšič je v sporočilu za javnost zapisal, da so protipravna dejanja vlade in z njimi usklajeno razlaganje pravnih dejstev od generalnega direktorja RTV Slovenija "namenjeni le onemogočanju javnega nadzora nad zakonitostjo in gospodarnostjo pogodbe za storitve uradne RTV predsedovanja v Sloveniji", ki jo je Grah Whatmough konec junija sklenil z Uradom Vlade RS za komuniciranje.

Glede na Tomšičev zapis je nadzorni svet želel na današnji seji opraviti celovit nadzor nad zakonitostjo in gospodarnostjo te pogodbe. A tega ni mogel storiti, ker "je generalni direktor blokiral delo nadzornega sveta", prav tako generalni direktor "niti tri tedne po podani pisni zahtevi nadzornikov ne želi posredovati dokumentacije, ki bi omogočila nadzor nad omenjeno pogodbo". Generalnemu direktorju očita še, da "ni pripravil gradiva in niti ni želel sodelovati na seji odbora nadzornega sveta, ki je želel obravnavati to tematiko", ter da je nadzornikom "s prepovedjo vstopa v stavbo RTV Slovenija onemogočil izvajanje njihove javne nadzorne funkcije".