Kdo bo naslednji? Foto: RTV SLO
Kdo bo naslednji? Foto: RTV SLO

Predčasni odpoklic dveh Delovih dopisnikov in uvedba postopka za odpoved pogodbe o zaposlitvi sta samo najbolj izpostavljena primera vse hujših pritiskov in cenzure, s katerimi se soočajo novinarji in novinarke v Sloveniji, ne le v Delovih, ampak tudi v drugih uredništvih.

Novinarska združenja
Protesti proti odstavitvi novinarjev Dela

Novinarske organizacije iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške obsojajo predčasni odpoklic dopisnika z Dunaja Matijo Graha in iz Zagreba Roka Kajzerja.

Discipliniranje neposlušnih
Novinarske organizacije opozarjajo, da je negativno oceno dela obeh dopisnikov od urednika zahtevala uprava Dela, ki poskuša disciplinirati kritične glasove. Sankcioniranje novinarjev zaradi izraženega mnenja pa pomeni nedopusten poseg v ustavno in mednarodno zagotovljeno svobodo izražanja, opozarjajo novinarska združenja in sindikati.

Oba novinarja naj bi v preteklosti v komentarjih večkrat izrazila mnenja, ki so bila drugačna od stališč ministra za zunanje zadeve Dimitrija Rupla. Odpoklic naj bi bilo povračilo za javno razkritje postopkov proti njima, trdijo novinarska združenja.

Uprava: Uredništvo je avtonomno
Tudi sindikat in aktiv novinarjev Dela opozarjata, da gre pri omenjenih odpoklicih za politično motiviran poseg. Opozarjata, da je uvedba postopka "redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi" Graha in Kajzerja najbolj drastičen izraz pritiska na novinarsko avtonomijo na Delu. "Ukrep razumemo kot način ustrahovanja in discipliniranja novinarjev Dela," so še zapisali v sporočilu za javnost.

Uprava Dela je te očitke ostro zavrnila, češ da želita sindikat in aktiv novinarjev diskreditirati vodstvo podjetja. Uprava poudarja, da je uredništvo pri odločanju avtonomno. Dodali so, da "poslovni izid lanskega leta kaže na uspešnost ukrepov sedanjega vodstva, saj so se tako prihodki kot dobiček podjetja v primerjavi z letom poprej povečali."

Jančič: Protesti so pritisk na avtonomijo uredništva
Odgovorni urednik Dela Peter Jančič je pojasnil, da Grahu ni podaljšal mandata zaradi nezadovoljstva z njegovim delom. Javnosti ni dobro informiral, pravi Jančič, ki meni, da je osnovna dejavnost dopisnika obveščanje in šele nato komentiranje. Proteste proti odpoklicu pa je označil kot grobo obliko pritiska na avtonomijo uredništva in svobodo tiska.

C. R.

Predčasni odpoklic dveh Delovih dopisnikov in uvedba postopka za odpoved pogodbe o zaposlitvi sta samo najbolj izpostavljena primera vse hujših pritiskov in cenzure, s katerimi se soočajo novinarji in novinarke v Sloveniji, ne le v Delovih, ampak tudi v drugih uredništvih.

Novinarska združenja
Protesti proti odstavitvi novinarjev Dela