Mama z otrokoma. Foto: BoBo
Mama z otrokoma. Foto: BoBo

Dobrodelno društvo Petka za nasmeh, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Slovenska fundacija za Unicef, Rdeči križ Slovenije, Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije, Slovenska filantropija, društvi Altra in Šent.

Pod odprtim pismom so podpisani ...
Otroški dodatek za otroke, ne kot socialna pomoč
Otroški dodatek se ne bi prištel k pomoči

Pobudo so predstavili v odprtem pismu, ki so ga poslali vladi, pristojnemu ministrstvu in odboru DZ-ja, v njem so spomnili tudi na predlog odbora DZ-ja, da vlada ustrezne rešitve pripravi do konca leta 2017. V pismu so zapisali, da je trenutno približno 13.400 družin z otroki upravičenih do socialne pomoči, od tega okoli 600 enostarševskih. Višina socialne pomoči za posameznika po njihovih navedbah znaša približno 67 odstotkov sredstev, ki so nujno potrebna za preživetje.

Spomnili so, da sta Slovenska fundacija za Unicef in Zveza prijateljev mladine Slovenije že leta 2015 kot enega ključnih ukrepov poudarila izvzem otroškega dodatka iz sistema socialnih transferjev, ker njegov namen ni osnovna socialna varnost. K sprejetju ukrepov, ki bi pomembno prispevali k zmanjšanju posledic revščine za otroke in zmanjšanju socialne izključenosti zaradi socialne ogroženosti, so po njihovih navedbah konec leta 2016 ponovno pozvala tudi humanitarna društva ob podpori organizacij, združenih v Nacionalnem forumu humanitarnih organizacij, ter Zveze društev pedagoških delavcev.

Namen ni osnovna socialna varnost
Prepričani so, da je eden od ključnih ukrepov tudi ureditev sistema otroških dodatkov, po katerem bo otroški dodatek popolnoma izvzet iz socialnih transferjev. Njegov namen namreč ni osnovna socialna varnost, ampak predstavlja boljše možnosti za zdrav razvoj in enake možnosti otroka, so pojasnili. Prav tako se v otroški dodatek po njihovem prepričanju ne sme posegati za poplačilo kakršnih koli drugih terjatev do staršev (na primer neupravičeno prejeta javna sredstva).

Ob tem so navedli tudi, da je bil v začetku leta 2017 v DZ vložen predlog o neupoštevanju otroškega dodatka kot dohodka v socialno pomoč, ki ga je koalicija žal zavrnila. Predlog je takrat vložila Levica. Stranka je na novinarski konferenci sicer vlado ponovno pozvala k izvzetju. Če v dveh tednih ne bo ustreznega odziva vlade, so v Levici napovedali vložitev svojega predloga spremembe zakona.

Kje je predvidena zakonska rešitev
V nevladnih organizacijah so v odprtem pismu tudi navedli, da je po lanski zavrnitvi omenjenega predloga to tematiko marca lani obravnaval tudi odbor DZ-ja za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki je vladi predlagal, da pripravi ustrezno zakonsko rešitev glede nevštevanja otroškega dodatka v denarno socialno pomoč in jo predloži v sprejetje DZ-ju najpozneje do konca leta 2017. A vlada v tem roku ni pripravila ustrezne zakonske rešitve, so ugotovili v nevladnih organizacijah.

Spomnili so tudi, da so pravico do otroškega dodatka pred kratkim pridobili otroci staršev iz 7. in 8. dohodkovnega razreda, "kar je dalo otroškemu dodatku univerzalno noto, za socialno ogrožene družine ostaja otroški dodatek sredstvo za osnovno preživetje".

V nevladnih organizacijah zato pozivajo vse odgovorne v državi, predvsem vlado, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter parlamentarni odbor za družino, socialne zadeve in invalide, da nemudoma sprožijo ukrepe, ki bodo pripeljali k ustrezni rešitvi in zavarovanju otrok iz najranljivejših družin.

Dobrodelno društvo Petka za nasmeh, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Slovenska fundacija za Unicef, Rdeči križ Slovenije, Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije, Slovenska filantropija, društvi Altra in Šent.

Pod odprtim pismom so podpisani ...
Otroški dodatek za otroke, ne kot socialna pomoč
Otroški dodatek se ne bi prištel k pomoči