Nad razvojem in evropsko kohezijsko politiko bedi minister brez listnice Zvonko Černač. Foto: Vlada RS/Twitter
Nad razvojem in evropsko kohezijsko politiko bedi minister brez listnice Zvonko Černač. Foto: Vlada RS/Twitter

Trditve Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), da so pogoji za nevladne organizacije pri dostopanju do sredstev na razpisu diskriminatorni, "ne držijo", so v službi vlade SVRK zapisali v sporočilu za javnost.

"Pogoji za nevladne organizacije za prijavo na javni razpis zagotavljajo prijavo dobrih projektov, ki bodo oplemenitili sredstva, ki so na voljo. Iz odgovornosti do donatorjev Slovenija namreč pričakuje, da bodo sredstva učinkovito porabljena z največjo dodano vrednostjo," so poudarili.

Komu norveški denar

Vsebino razpisa in razpisne dokumentacije za program blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, ki se izvaja v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021, je 10. maja obravnavala in potrdila razpisna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki vladne službe, relevantnih ministrstev in programskega partnerja iz Norveške. Dan pozneje je razpisna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki vladne službe, pristojnih ministrstev in programskih partnerjev iz držav donatoric, obravnavala in potrdila tudi vsebino razpisa in razpisne dokumentacije za program izobraževanja oz. krepitev človeških virov, ki se financira s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021.

Komisija je, kot so poudarili na vladni službi, ob soglasju donatorjev oblikovala razpisne pogoje, ki zagotavljajo gospodarno porabo sredstev. "Pogoji so za vse enaki in nihče ni diskriminiran," so poudarili.

Poudarili so tudi, da so v okviru celotnih razpoložljivih sredstev Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma v tekočem obdobju financiranja trije milijoni evrov namenjeni Skladu za civilno družbo, s katerim upravlja CNVOS in ki je namenjen izključno nevladnim organizacijam. CNVOS je kot upravljavca Sklada za civilno družbo na razpisu izbral Urad za finančne mehanizme iz Bruslja in z njim v letu 2019 podpisal pogodbo.

"Diskriminatornost očita CNVOS, ki je očitno pri dostopu do teh sredstev v privilegiranem položaju, saj je pogodbo za tri milijone evrov podpisal že dve leti pred objavo letošnjega razpisa. Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko o tem izboru ni bila obveščena, niti ni sodelovala v postopku izbora," so dodali.

CNVOS: Grozi nam blokada 34 milijonov evrov

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

CNVOS je v ponedeljek posvaril, da Sloveniji zaradi ravnanja službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko grozi blokada 34 milijonov evrov. Navedli so, da je vladna služba dva razpisa objavila 14. maja, pri tem pa je "tik pred objavo razpisov vnesla dodatne, diskriminatorne pogoje za nevladne organizacije". To je storila brez vednosti držav donatoric, potem ko so države donatorice že potrdile besedili razpisov, so očitali.

Tako lahko društva na razpisih sodelujejo, če imajo najmanj 50 aktivnih članov, pri čemer se šteje, da je član aktiven, če je bil za tekoče in za zadnji dve pretekli koledarski leti udeležen na zboru članov in plačal članarino. Zasebni zavodi lahko na razpisu sodelujejo, če imajo v tekočem in v zadnjih dveh preteklih koledarskih letih ves čas zaposlene najmanj tri osebe s polnim delovnim časom in s strokovno izobrazbo sedme ravni slovenskega ogrodja kvalifikacij s področja delovanja nevladne organizacije.

Prebil: Gre za boj vlade proti vsem, ki mislijo drugače

Na to se je odzval tudi poslanec LMŠ-ja Nik Prebil, ki je v današnji izjavi za medije v Ljubljani ocenil, da se tukaj kaže neki modus operandi, da gre za maščevanje in boj vlade proti vsem, ki mislijo drugače od nje, tudi taktiko finančnega izčrpavanja zoper posameznike, da so že videli. Posledica tega je morebitna blokada sredstev, ker vlada odkrito prilagaja razpisne pogoje, da bi nekoga zablokirala. "In to je resnično slabo. To je slabo ne le za posameznike, ki to uporabijo, ampak tudi za družbo, ker ta sredstva potrebujemo," je dejal.

Od ministra za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvonka Černača in celotne vlade poslanec LMŠ-ja zahteva, da prekine tovrstno zadevo, da dosledno spoštuje ustavo, zakone in mednarodni pravni red ter pogodbe, h katerim je država pristopila. "Tako ne gre več naprej. Mednarodnih blamaž je bilo dovolj," je še ocenil Prebil, ki je v DZ zaradi morebitne blokade sredstev vložil tudi poslansko vprašanje, želi si namreč jasne odgovore in pojasnila o tem, kaj se dogaja.

Nevladniki: Ravnanja vlade ogrožajo 34 milijonov evrov sredstev