Foto:
Foto:

Predložiti bo treba nove dokaze v zvezi s premoženjsko koristjo, pa tudi ugotoviti, ali so operacijske mize drugih proizvajalcev ob enaki kakovosti res cenejše in ali je fiksne mize mogoče vgraditi v obstoječe talne plošče drugih proizvajalcev.Kot je znano, je okrožno sodišče 18. februarja zavrnilo zahtevo tožilstva po preiskavi zoper četverico osumljenih z utemeljitvijo, da dokazno gradivo ne zadošča. Po pritožbi tožilstva je enako odločil tudi senat višjega sodišča.