Foto: Wahlnuss-Schule

Društvo "INAMEA – izobraževanje s srcem in umom" je s tem na avstrijskem Koroškem ustanovilo dragocen izobraževalni projekt. Vodja projekta, profesorica Ivana Matoševič poudarja, da gre pri tem za obliko šolskega sistema, kjer je v ospredje postavljeno zaupanja vredno vzdušje, to pa otrokom omogoča osvajanje in poglabljanje učnih vsebin na sproščen način, predvsem pa učinkovito in brez strahu zaradi učenja. Posledica drugačnih metod poučevanja je hitrejše in logično povezovanje učnih vsebin na interdisciplinarni ravni, ki se oddalji od učenja na pamet. Tovrstne metode niso nove, temelje so postavile npr. že Maria Montessori ter družini Wild in Freinet.

Pomembno je še, da "Wahlnuss-Schule" znova oživlja šolsko poslopje nekdanje ljudske šole Edling, ki je morala svoja vrata zaradi premajhnega števila učencev ob koncu preteklega šolskega leta 2018/2019 zapreti za vedno.

Ob uradnem začetku so otroci in starši skupaj spekli kruh na palici pri odprtem ognjišču in se poigrali. Foto: Wahlnuss-Schule

Pričakovanja in vtisi

In zakaj so se starši odločili prav za to šolo? "Sin si je želel vpisa, pomembno se mi zdi, da je tako izobraževanje vredno več kot kopičenje teoretičnih znanj, in končno obstaja upanje, da gre lahko za učenje iz zanimanja otrok. Poleg tega zelo cenim družinsko vzdušje, ki je tukaj, sin se lahko zjutraj naspi in še bi lahko naštevala," pove Sabrina Petscching, mama 11-letnega Demiana.

"Sin je lahko tukaj tako dolgo, kot želi, uči se z veseljem, brez učenja na pamet, pomemben vidik so tudi jeziki: slovenščina angleščina, italijanščina, španščina. Pričakujem, da bodo otroci tu srečni in se bodo veliko gibali," pa svoja pričakovanja strne mama šestletnega Maxija Silvia Luger.

"Naša Ana je mirna, sploh ne čaka konca tedna, veseli se, da bo spet videla svoje prijatelje. Ko sva se peljali domov, mi je rekla: mama, tukaj pa so vsi takšni kot ti – tedaj so mi sreče solze orosile oči," je povedala mama iz Slovenije.

Foto: Wahlnuss-Schule

Učijo se dvojezično

Del šolskega življenja so praktična znanja, povezana z opravili iz vsakdanjega življenja. Zato bodo otroci pomagali pri gojenju in obdelavi pridelka na šolskem vrtu. Dejavno bodo sodelovali pri pripravi malic in kosil, od nakupovanja jedi do organizacije dela ter pri pospravljanju. Na tak način se bodo otroci ne le učili matematike in jezika z materiali Montessori, ampak tudi aktivnega sodelovanja in dela. Organizirali in izvajali bodo še lastne projekte.

Pomemben vidik šolskega projekta Wahlnuss je uporaba slovenskega jezika kot drugega uradnega jezika na avstrijskem Koroškem. Na interaktiven način bodo imeli šolarji možnost usvajanja učnih vsebin tudi dvojezično. Slovenščina bo prav tako sestavni del dneva predšolskih otrok, ki se jezika učijo podzavestno skozi dnevne dejavnosti, tudi z igro in petjem.

V mesecu juniju 2019 je Urad za izobraževanje dežele Koroške izdal dovoljenje za delovanje te zasebne šole. Za uradno veljavna šolska spričevala otrok pa bo urad izdal dovoljenje po preteku nekajmesečnega preverjenja delovanja šole. V Avstriji je že nekaj zasebnih šol s podobnim konceptom, ki delujejo že 20 let, zato je "Wahlnuss-Schule" glede uradnih dovoljenj v ugodnem položaju. Predsednica društva Inamea Maria Ramšak predvideva, da bo "glede na predstavljen pedagoški koncept šola dobila koncesijo".

Foto: Wahlnuss-Schule

In zakaj ime šole "Wahlnuss"?

"Walnuss", torej brez črke "h", pomeni oreh. Orehova sredica simbolizira možgane in je prispodoba za dostopnost k izobraževanju in znanju. Hkrati je oreh znan po tem, da vsebuje pomembne hranljive snovi, ki spodbujajo zdravo delovanje možganov. Polovička sveže prerezanega oreha spominja na srce, kar še bolj podkrepi moto ustanovljenega projekta: učenje je stvar srca. Bolj kot nas nekaj zanima, prej se tega naučimo. Ljubezen do učenja je v naravi vsakega slehernega človeka in otrokom je treba omogočiti, da to ljubezen ohranijo. Miselni preskok v besedi "Walnuss" pa je dodana črka "h", ki kot "Wahl" pomeni izbiro. Otroci bodo imeli v šoli pravico do izbire učenja in s tem do svobode soodločanja pri vrstnem redu in poglabljanju lastnih učnih procesov.