Foto: BoBo
Foto: BoBo

Predlog sprememb prenaša izvajanje strokovnih izpitov na Zdravniško zbornico Slovenije, je na novinarski konferenci navedel minister za zdravje Janez Poklukar. Zbornica bo tako spremljala, nadzorovala strokovni nadzor zdravnikov in zobozdravnikov vse od začetka kariere do konca.

Da bi poenostavili pridobivanje zdravniških kadrov iz tujine, s predlogom spreminjajo način pridobivanja dokazila o znanju slovenskega jezika. Zdravnik bo opravljal izpit pred veččlansko komisijo Zdravniške zbornice Slovenije in profesorjem slovenskega jezika. Zahtevana raven znanja bo C1, komisija pa bo "primarno upoštevala" strokovno terminologijo področja, na katerem bo deloval zdravnik.

Predlog nadalje prinaša novo licenco, ki bi jo zdravniki po opravljenem strokovnem izpitu prejeli po uradni dolžnosti zaradi takojšnje vključitve zdravnikov v opravljanje zdravniške službe, izvajanje strokovnih izpitov pa bi prenesli na zdravniško zbornico.

Še ena novost: certifikati o dodatnih strokovnih znanjih. Zdravnik specialist posameznega področja bo tako lahko v svoje delo vključil še dodatno ekspertizo, je predlog pojasnil Poklukar. Kot primer je navedel zdravnika družinske medicine, ki opravi še usposabljanje na področju paliative in geriatrije, za to pa pridobi certifikat. Certifikat ne bo enakovreden specializaciji, je poudaril. Ta usposabljanja bo izvajalo Slovensko zdravniško društvo v soglasju z Zdravniško zbornico Slovenije. Določeni bodo pogoji za udeležbo, tako se usposabljanja ne bo mogel udeležiti kar vsak.

Spremembe bodo deležni sekundariji. Sekundarij, ki še ni specializiran, bo po opravljenem strokovnem izpitu prve tri mesece izbirnega dela sekundariata opravil na področju družinske medicine oziroma urgentne medicine. Tako bodo vsi dobili vpogled v ti dve področji, boljše razumevanje, hkrati se bodo za to lažje odločali, je napovedal zdravstveni minister.

Niso se pa odločili za to, da bi specializanti družinske medicine bolnike opredeljevali že v tretjem letu specializacije. To bodo še naprej počeli v četrtem letu. Kot je dejal Poklukar, za to v stroki ni bilo enotnosti.

Predlog dopolnitev zakona je sprejela vlada, za veljavnost mora prestati tudi parlamentarni postopek.

Drugo na seji vlade

Vlada naj bi obravnavala tudi predloga novel zakona o finančni upravi in zakona o davčnem postopku, ki ju je ministrstvo za finance pripravilo v luči nadgradnje davčnega sistema. S predlogoma naj bi izboljšali pravno varnost davčnih zavezancev in dosegli njihovo administrativno razbremenitev.

Vlada bo obravnavala tudi predloga novele zakona o agrarnih skupnostih ter novele o divjadi in lovstvu. Z novelo o divjadi in lovstvu se jasneje opredeljujejo pooblastila, ki jih ima vlada na področju lovišč s posebnim namenom, in izvajanje nalog javne službe trajnostnega upravljanja divjadi v teh loviščih.