Na ministrstvu za kulturo menijo, da medijska zakonodaja nujno potrebuje temeljito prenovo in posodobitev. Foto: MMC/Miloš Ojdanić
Na ministrstvu za kulturo menijo, da medijska zakonodaja nujno potrebuje temeljito prenovo in posodobitev. Foto: MMC/Miloš Ojdanić

Na ministrstvu za kulturo menijo, da medijska zakonodaja nujno potrebuje temeljito prenovo in posodobitev. S tokratno novelo zakona o medijih pa želijo popraviti le nekatere vsebinske pomanjkljivosti in nejasnosti, zaradi katerih posameznih določb ni mogoče dosledno izvajati.

Med drugim želijo zmanjšati pojave sovražnega govora, zlasti v spletnih medijih. Odgovornost odgovornega urednika medija se tako razširja tudi na vsebino komentarjev in drugega avdiovizualnega materiala bralcev, poslušalcev in gledalcev. Odgovorni urednik bo moral prav tako oblikovati pravila za izbiro in vključitev komentarjev ter jih javno objaviti. Komentarje, ki ne bodo v skladu s pravili, pa bodo morali v najkrajšem mogočem času umakniti.

Novela zakona tudi določa rok za vložitev zahteve za objavo popravka. Objava popravka se tako lahko zahteva v 30 dneh od dneva, ko je zainteresirana oseba izvedela za objavo obvestila, vendar najpozneje v treh mesecih od objave obvestila. Takšna dikcija sledi odločbi ustavnega sodišča, ki je že leta 2010 odločilo, da je bila dotedanja ureditev v neskladju z ustavo.

Več slovenske glasbe v dnevnem času
Predlagana je tudi novost na področju predvajanja slovenske glasbe. Osnutek dopolnjuje že veljavno obveznost doseganja 20-odstotnega deleža slovenske glasbe z dodatno zahtevo, da mora v dnevnem oddajnem času med 6. in 22. uro vsakega radijskega ali televizijskega programa delež slovenske glasbe obsegati najmanj 20 odstotkov vse predvajane glasbe. S tem želijo doseči, da se bo slovenska glasba predvajala podnevi, kar je bil sicer vedno eden izmed osnovnih namenov kvote slovenske glasbe, vendar je bil v praksi nemalokrat zlorabljen.

Z novim členom se spreminja tudi definicija slovenske glasbe, in sicer se za slovensko glasbo štejejo vokalna glasba oziroma vokalno-instrumentalna glasba, izvajani v slovenskem jeziku, ter instrumentalna glasba slovenskega izvora.

Predlagana rešitev iz osnutka poleg tega prenaša vodenje inšpekcijskega in prekrškovnega nadzora nad izvajanjem zakona iz pristojnosti ministrstva za kulturo na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve. Gre za nadzor v delu, ki se nanaša na izvajanje zakonskih določb o radijskih in televizijskih programih posebnega pomena, programskih zahtev in omejitev ter programskih zahtev, ki jih mora izdajatelj upoštevati pri razširjanju svojega programa.

Kazni do 80.000 evrov
V osnutku se spreminjajo tudi kazenske določbe, ki določajo ustrezne višine glob v evrih, saj jih je veljavni zakon še vedno določal v tolarjih. Hkrati želijo doseči tudi ustreznejše ravnovesje med naravo oziroma težo kršitve in pripadajočo globo.

Tako bo, denimo, izdajatelj radijskega ali televizijskega programa, ki podnevi ne bo predvajal zadostnega deleža slovenske glasbe, kaznovan z globo od 8000 do 80.000 evrov. Z globo od 500 do 5000 evrov pa se kaznuje odgovorni urednik, ki ne oblikuje pravil za izbiro in vključitev komentarjev ali ki v najkrajšem mogočem času ne umakne komentarja, ki ni v skladu z objavljenimi pravili.