Generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc je na seji programskega sveta dejal, da ni mogoče ustreči pričakovanjem nadzornega sveta, da se predlog finančnega načrta spremeni tako, da bo zavod posloval uravnoteženo brez prodaje delnic Eutelsata. Foto: BoBo
Generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc je na seji programskega sveta dejal, da ni mogoče ustreči pričakovanjem nadzornega sveta, da se predlog finančnega načrta spremeni tako, da bo zavod posloval uravnoteženo brez prodaje delnic Eutelsata. Foto: BoBo

Nadzorni svet je zmotila namera Kadunčeve ekipe, da skoraj 2,44 milijona evrov poslovne izgube, ki Radioteleviziji Slovenija (RTV) grozi v letu 2018, pokrije s prodajo 113.900 delnic Eutelsata. Ob zdajšnji ceni delnic naj bi njihova prodaja zavodu v prihodnjem letu prinesla približno dodatnih 2,45 milijona evrov prihodkov in posledično 11.000 evrov presežka prihodkov nad odhodki.

Kadunc je v tokratnem poročilu programskim svetnikom poudaril, da je nadzorni svet na čelu z njegovim predsednikom Petrom Graškom vodstvu RTV-ja naložil, naj predlog finančnega načrta spremeni na način, ki bo predvidel uravnoteženo poslovanje zavoda v letu 2018 brez prodaje delnic Eutelsata. Takšnemu pričakovanju pa po Kadunčevih besedah ni mogoče ustreči.

Kadunc: Ministrstvo nima zadržkov
Kot je poudaril generalni direktor, ministrstvo za finance nima zadržkov do namere vodstva RTV-ja, da se poslovni izgubi v letu 2018 izogne s prodajo kapitalskih naložb. Pri tem se je pohvalil, da bo zavod letošnje leto končal s pozitivnim rezultatom, in to predvsem na račun boljše izterjave dolžnikov. Do konca novembra so tako imeli okoli 760.000 evrov presežka prihodkov nad odhodki.

Prvi nadzornik Peter Grašek je bil tudi na današnji seji programskega sveta kritičen do načrtovane prodaje delnic Eutelsata. Opozoril je, da bo RTV s poslovanjem, ki se zanaša na prodajo finančnih naložb, čez dve leti zagotovo "trčil v betonski zid". Po njegovih besedah je Kadunčeva razlaga nesprejemljiva, zato bo na seji v sredo predlagal poslovanje po dvanajstinah finančnega načrta za leto 2017.

Dvanajstine bi ustavile investicije
Grašek je pojasnil, da poslovanje po dvanajstinah RTV-ju ne bi onemogočilo normalnega poslovanja, bi pa za nekaj časa ustavilo investicije. Ob tem je generalnemu direktorju in njegovim sodelavcem svetoval, naj na ministrstvih "ne mahajo preveč" z delnicami, saj bodo pristojnim dali idejo, da prihodek od njihove prodaje preusmerijo v integralni državni proračun.

Kadunčevo napoved v povezavi s pričakovanim poslovnim rezultatom v letu 2017 je Grašek komentiral z besedami, da je bil rebalans, ki ga je pripravilo vodstvo zavoda, očitno nepotreben. Kadunca je tudi spomnil, da je ob imenovanju obljubil, da bo pripravil strategijo poslovanja RTV Slovenija za prihodnja štiri leta, a tega še ni storil.

Predzadnja seja programskega sveta
Na Graškovo kritiko je Kadunc odvrnil, da do prelitja prihodka od prodaje delnic v integralni proračun ne more priti. V zvezi z rebalansom pa je dejal, da bi RTV Slovenija brez uspešne izterjave dolžnikov v višini okoli enega milijona evrov letošnje poslovanje končala z izgubo.

Programski svet RTV-ja je sicer na prejšnji seji 27. novembra sprejel programsko-produkcijski načrt zavoda za leto 2018. Hkrati je dal pozitivno mnenje k finančnemu načrtu za prihodnje leto. Tokratna seja sveta je bila predvidoma predzadnja v tem mandatnem obdobju. Zadnja bo namreč 22. januarja.