8. marec, mednarodni dan žensk letos poteka pod geslom Zdaj je čas: Aktivistke na podeželju in mestih spreminjajo življenja žensk. Sovpada z odločenostjo, da ženske glede spolnega nasilja ne bodo tiho. Foto: BoBo
8. marec, mednarodni dan žensk letos poteka pod geslom Zdaj je čas: Aktivistke na podeželju in mestih spreminjajo življenja žensk. Sovpada z odločenostjo, da ženske glede spolnega nasilja ne bodo tiho. Foto: BoBo
Skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope Greco pozdravila uravnoteženo zastopanost žensk in moških v slovenski vladi, v kateri je osem ministric in osem ministrov. Foto: MMC RTV SLO

8. marec, mednarodni dan žensk, letos poteka pod geslom Zdaj je čas: Aktivistke na podeželju in mestih spreminjajo življenja žensk. "Zdaj je čas, da moški držijo z ženskami, jim prisluhnejo in se od njih učijo. Odkritost in odgovornost sta nujni, če naj ženske izkoristijo svoj potencial in pomagajo k napredku vsem nam v skupnostih, družbah in podjetjih," je pozval generalni sekretar Združenih narodov (ZN) Antonio Guterres.

Po njegovih besedah je veliko dokazov, da je vlaganje v potencial žensk najbolj učinkovit način za napredek skupnosti, podjetij in celo držav. Zaradi sodelovanja žensk so mirovni sporazumi boljši, družbe mirnejše in podjetja močnejša. V okoljih, kjer so ženske diskriminirane, je pogosto zaslediti prakse in prepričanja, ki škodijo vsem. Na drugi strani pa porodniški dopust, zakoni proti nasilju v družini in ureditev enakega plačila za moške in ženske prinašajo koristi vsem, je spomnil prvi mož ZN-ja.

Dolga pot do enakopravnosti
Pot do popolnoma enakopravne obravnave moških in žensk v praksi je še dolga, je opozorilo 14 članov Evropske komisije, vključno s prvim podpredsednikom komisije Fransom Timmermansom in visoko predstavnico EU-ja za zunanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednico komisije Federico Mogherini.

Vlada: Slovenija med najboljšimi
Slovenija se po številnih kazalcih enakosti spolov in vključevanju žensk v družbo uvršča sorazmerno visoko, med najboljše države na svetu. "V zadnjih letih so bili narejeni pomembni koraki, ki kažejo pozitivne rezultate na področju zaposlenosti žensk, njihovi zastopanosti v vrhu politike, gospodarstva in na drugih položajih," je ob 8. marcu ocenil predsednik vlade dr. Miro Cerar. "Kar pa ne pomeni, da ni prostora za še več izboljšav in priložnosti za zmanjševanje oziroma ukinjanje razlik."

Vlada pa ob tem poudarja, da je Slovenija na področju enakosti spolov in vključevanju žensk v družbo ena izmed bolje uvrščenih držav na svetu.

Na lestvici, ki temelji na globalnem indeksu varnosti, miru in žensk, je na odličnem 4. mestu med 152 državami.

Indeks ameriškega instituta Woodrow Wilson in Razvojnega programa združenih narodov (UNDP) o ženskah na vodilnih položajih v javnem sektorju Slovenijo uvršča na visoko 5. mesto, takoj za skandinavskimi državami in Kanado.

Po podatkih Evropskega inštituta za enakost spolov pa je Slovenija še vedno najboljša država med novimi članicami na področju enakosti žensk in moških. K uvrstitvi je pripomogel visok delež žensk na položajih odločanja.

Treba je spreminjati družbo
Slovenska ministrica za delo Anja Kopač Mrak pa je v poslanici izpostavila, da je treba spreminjati družbo, da bo ta manj strpna do nasilja, seksizmov in šovinizmov ne glede na to, kdo jih širi. Dela je še veliko, zlasti kritična področja pa so zastopanost žensk na najvišjih položajih v gospodarstvu, nasilje nad ženskami, poklicna in sektorska segregacija in slabše plačilo žensk, je naštela ministrica.

Uravnotežena zastopanost v vladi
Skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope Greco je v svojem poročilu, ki ga je objavila na mednarodni dan žensk, pozdravila uravnoteženo zastopanost žensk in moških v slovenski vladi, v kateri je osem ministric in osem ministrov. Greco pa je slovenske oblasti opomnil, naj še posebno pozornost namenijo zaposlovanju in vključevanju žensk v policijo na vseh ravneh, ne le na nižjih delovnih mestih ali kot podporno osebje.

Predsednik Greca Marin Mrčela je ob tem pozval druge države članice Greca, naj sledijo zgledu Slovenije.

Grecova priporočila vladi
Greco tudi pozdravlja dobro razvit pravni okvir Slovenije v boju proti korupciji in njeno obširno politiko pri dostopu do informacij javnega značaja. Poleg tega je zadovoljen, ker slovenski ministri nimajo imunitete v kazenskih in civilnopravnih postopkih.

Vendar je izrazil zaskrbljenost zaradi velikega prepada med zakonodajo in njenim izvrševanjem v praksi. Prav tako so zaskrbljeni, ker premoženjsko stanje oseb z najpomembnejšimi izvršilnimi funkcijami ni niti objavljeno niti ustrezno nadzirano.

Greco je pozval k objavljanju njihovega premoženjskega stanja in natančen nadzor nad tem, kaj prijavijo. Ob tem bi po njihovem mnenju veljalo razmisliti tudi o objavi in nadzoru nad premoženjskim stanjem njihovih zakoncev in odvisnih družinskih članov.