Foto:
Foto:

Člani sveta namreč niso imeli dostopa do marca dokončanega poročila. Ne glede na to je generalni direktor KC-ja Franc Hočevar svetu posredoval predloge, navedene v njem.

Prvi je, da se pripravi statut, ki bo jasno opredeljeval odgovornosti in pristojnosti delavcev s posebnimi pooblastili. Hočevar pa je dodal, da bi bilo potrebno ustanoviti tudi notranjo revizijsko komisijo.

Hočevar bo poročilo kljub zastaranosti nekaterih postopkov predal preiskovalnemu sodniku.