Foto:
Foto:

Gre za sredstva za razvoj inovacijskega okolja, spodbujanje razvoja turističnih destinacij in razvoj poslovnih con, ministrstvo pa je danes objavilo povabilo k predstavitvi projektov za pridobitev teh sredstev. Ministrstvo za gospodarstvo javno povabilo objavlja skupaj z ministrstvom za šolstvo, znanost in šport, ministrstvom za informacijsko družbo, prometnim ministrstvom, okoljskim ministrstvom, ministrstvom za kulturo ter vladno službo za strukturno politiko in regionalni razvoj.

Predvidenih 230 milijonov evrov
Med letoma 2004 in 2006 je v okviru vseh treh skladov, torej sklada za regionalni razvoj, kmetijsko usmerjevalnega in jamstvenega sklada ter socialnega sklada, predvidenih 230 milijonov evrov sredstev za sofinaciranje projektov slovenskih podjetij.