Občina Brežice in Mors sta že leta 2007, ob posodobitvi letališča Cerklje ob Krki, podpisala dogovor o sodelovanju. Zdaj je potrebna nova posodobitev. Foto: Slovenska vojska
Občina Brežice in Mors sta že leta 2007, ob posodobitvi letališča Cerklje ob Krki, podpisala dogovor o sodelovanju. Zdaj je potrebna nova posodobitev. Foto: Slovenska vojska

V podpisanem dodatku sta ministrstvo in brežiška občina opredelila sodelovanje v prihodnjih dveh letih, so objavili na spletni strani ministrstva. Dodatek predvideva, da bo ministrstvo v prihodnjih dveh letih za sofinanciranje naložb v lokalno javno infrastrukturo v občini letno namenilo po 370.000 evrov, za sofinanciranje nakupa opreme za potrebe civilne zaščite in gasilskih društev pa po 40.000 evrov, kar skupaj znese 820.000 evrov.

Ministrstvo in občina bosta med drugim v naslednjih dveh letih v deležu 75 proti 25 sofinancirali obnovo lokalnih cest v Dolenji Pirošici in obnovo ceste Cerklje–Črešnjice. Vsaka polovico bosta sofinancirali tudi obnovo lokalne ceste Velike Malence–Vrhovska vas ter modernizacijo javne poti Skopice. Ministrstvo bo sofinanciralo še nakup opreme za potrebe civilne zaščite in gasilskih društev v skupni višini 80.000 evrov.

Obrambni minister Matej Tonin je po podpisu dodatka k dogovoru dejal, da ministrstvo deluje družbeno odgovorno ter da se želi s sofinanciranjem infrastrukture lokalni skupnosti oddolžiti za prisotnost Slovenske vojske v občini. Izpostavil je zavedanje, da je delovanje ministrstva v občini lahko moteč dejavnik, zato si želi ministrstvo po njegovih besedah te vplive kompenzirati. "Trudimo se, da se Slovenska vojska v občini Brežice počuti dobro in sprejeto," je dejal.

Župan Ivan Molan je podpis dogovora označil kot posledico uspešnega dolgoletnega sodelovanja med občino in ministrstvom za obrambo. Kot je povedal, bodo investicije v lokalno infrastrukturo ter reševalno opremo pomembno vplivale na kakovostnejše življenje občanov.

Ministrstvo za obrambo je do zdaj za različne projekte v brežiški občini namenilo okoli 4,5 milijona evrov, so še zapisali.