Mors je želel odprodati 27 odsluženih tankov M55-S. Foto: Slovenska vojska
Mors je želel odprodati 27 odsluženih tankov M55-S. Foto: Slovenska vojska
Predvidena je tudi odprodaja sistema zračne obrambe Roland II. Foto: Slovenska vojska
Zaslužek od prodaje starega orožja znaša nekaj milijonov evrov. Foto: BoBo

Slovenija namerava za posodobitev Slovenske vojske, za orožje in dve novi bataljonski bojni skupini v prihodnjih sedmih letih nameniti kar 1,2 milijarde evrov. Na drugi strani pa se nadaljuje odprodaja starega orožja in druge odslužene opreme slovenskih vojakov.

Obrambno ministrstvo (Mors) je tako pretekli teden na dražbi med drugim prodajalo stara terenska vozila in tovornjake, ki izvirajo še iz časov nekdanjega SFRJ-ja. V ponedeljek pa se je tudi iztekel rok za ponudbe za odkup 27 tankov M-55S s pripadajočimi rezervnimi deli in orodjem, strelivom, dimnimi bombami ter nadomestnimi eksplozivno-reaktivnimi ploščami (ERA).

Tanki, ki jih tokrat prodaja Mors, so prav tako "dediščina JLA-ja". V Sloveniji so namreč ostali po odhodu jugoslovanske vojske. Obrambno ministrstvo, tedaj ga je vodil Jelko Kacin, pa se je sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja odločilo, da jih bo moderniziralo. Obnova tankov, ki je stala več kot 52 milijonov evrov, je potekala v sodelovanju z izraelskimi podjetji vse do leta 2001, ko je bilo prenovljenih 30 tankov. Po prvotnih načrtih naj bi jih uporabljali do leta 2015, vendar so jih leta 2006 umaknili iz "aktivne " uporabe in "konzervirali".

Mors je tanke M-55 prodajal v treh sklopih. Izhodiščna cena za dva sklopa 13 tankov je bila 2,65 oz. 2,6 milijona evrov. Za tank, ki mu pripada tudi strelivo in dimne bombe, pa je bila izhodiščna cena 820.000 evrov. Mors je dobil le eno ponudbo, in sicer le za tank s strelivom in opremo, ki je bil prodan za izhodiščno ceno 820.000 evrov.

Del denarja ostane Morsu
Mors je na račun prodaje starega orožja in druge vojaške opreme v zadnjih letih zaslužil po nekaj milijonov evrov na leto. "Pridobljena finančna sredstva iz odprodaje stvarnega premoženja (osnovna sredstva, npr. vozila, orožje ipd.) ostanejo na voljo ministrstvu za obrambo, ki jih lahko porabi za nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja za svoje potrebe, medtem ko se pridobljena finančna sredstva iz odprodaje potrošnega materiala (ne osnovna sredstva, npr. strelivo) nakažejo v proračun države," pravijo na Morsu.

Na prodaj bodo tudi protiletalski sistemi
V tem desetletju je Mors že prodal pehotno orožje, letali Pilatus, radarja AN-TPS/70, protioklepna sredstva in rakete, različna vozila, minomete, dele uniform in obutev, onesposobljeno orožje, eksploziv, prikolice, razne stroje in naprave...

Letos je poleg odprodaje tankov M-55S, kot pravijo na Morsu, predvidena tudi odprodaja sistema zračne obrambe Roland II. "Nadaljevali bomo tudi še odprodajo neformacijske opreme, streliva, eksploziva in drugega, kar se bo trajno izločalo v tem letu in bo primerno za odprodajo," pravijo na Morsu.

Kdo sploh lahko kupi tank?
Med pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kupci tankov, je navedeno, da morajo izpolnjevati zakonske zahteve svoje države, ki se nanašajo na promet in/ali proizvodnjo z vojaškim orožjem in opremo, pridobiti morajo vsa potrebna dovoljenja za izvoz, uvoz in prenos predmetov prodaje, navesti morajo državo končnega uporabnika predmetov prodaje. Na tej podlagi se nato preveri, da država ni na listi držav, za katere veljajo omejevalni ukrepi.

Ob odprodajah in donacijah starega orožja se pojavi vprašanje, ali to orožje lahko na koncu konča kot oborožitev kakšnih oboroženih skrajnežev. Slovenija je denimo v preteklosti podarila stare avtomatske puške in drugo pehotno orožje ter opremo v večmilijonski vrednosti Iraku in Afganistanu. Zaboj za minometne mine, ki je bil del donacije Afganistanu, pa je bil pozneje, leta 2015, najden v Iraku.

Ali obstajajo kakšne varovalke oz. nadzor, da prodanih tankov ne bi nekoč morebiti uporabljale sporne vojaške formacije? "Vojaško orožje ministrstvo za obrambo prodaja upoštevaje veljavno zakonodajo s tega področja, kar pomeni, da je vzpostavljen ustrezen državni nadzor (v vseh državah v verigi) nad uvozom, izvozom in transferjem vojaškega orožja med različnimi državami skozi izdajo in pridobivanje potrebnih dovoljenj za izvedbo te aktivnosti. Ministrstvo za obrambo ne prodaja vojaškega orožja državam, za katere veljajo mednarodno sprejeti omejevalni ukrepi s tega področja," pravijo na Morsu.

Ob tem pa še pojasnjujejo, da so bili tanki M-55S že tako ali tako trajno izločeni iz oborožitve Slovenske vojske. Med oborožitvijo pa ostajajo modernejši tanki M-84, ki so prav tako dediščina nekdanjega JLA-ja.