Študentsko delo v zadnjem letu ni upadlo za več kot 15 odstotkov. Foto: BoBo
Študentsko delo v zadnjem letu ni upadlo za več kot 15 odstotkov. Foto: BoBo

Po ureditvi študentskega dela v noveli zakona za uravnoteženje javnih financ, ki je začela veljati februarja letos, so študenti vključeni v pokojninsko zavarovanje, minimalna urna postavka pa je 3,8 evra neto. Skladno s tem sta se ustrezno prilagodila tudi višina in način delitve koncesijske dajatve, ki je namenjena sofinanciranju štipendij.

Na zahtevo Študentske organizacije Slovenije je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v zakon vneslo varovalko, po kateri bi se koncesijska dajatev z novim letom znižala s 16 odstotkov na 9,59 odstotka, če bi bil upad študentskega dela višji od 15 odstotkov. Ker pa se to ni zgodilo, višina obremenitve študentskega dela ostaja nespremenjena.

Celotna obremenitev študentskega dela se je po novi ureditvi za delodajalce z dotedanjih 30,38 odstotka dvignila na 33,74 odstotka. Od študentskega dela pa je treba po novi ureditvi plačati koncesijsko dajatev v vrednosti 16 odstotkov in dodatno koncesijsko dajatev za študentske domove v vrednosti dveh odstotkov.