Foto:
Foto:

Ne; plebiscit je za nas še kako pomemben zato, ker je vzpostavil temeljni referenčni – to je družbeni, politični, gospodarski in kulturni – okvir, v katerem potekajo naša življenja. Kakšne zgodbe smo v samostojni Sloveniji spisali njeni državljani in njene državljanke? Kaj nam je državnost omogočila? Nas je za kaj tudi prikrajšala? To so vprašanja, na katera ima vsakdo svoj pogled, svoje odgovore.

Nekaj odgovorov ponuja oddaja Intelekta, ki je bila predvajana leta 2010, ob 20. obletnici plebiscita.