Biziljeva bo mandat končala predčasno, da bi lahko pripravo načrta za 2019 prepustila nasledniku, ki ga bo tudi izvajal. Foto: BoBo
Biziljeva bo mandat končala predčasno, da bi lahko pripravo načrta za 2019 prepustila nasledniku, ki ga bo tudi izvajal. Foto: BoBo

Metodologijo je pripravila skupina svetnikov, pri delu pa je sodelovala tudi varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev Ilinka Todorovski, poroča STA. Namen dokumenta je preglednejše in uspešnejše delovanje sveta pri njegovih ključnih nalogah, kot je spremljanje programske politike, načel, zasnov, standardov in meril ter vsakoletnega programsko-produkcijskega načrta.

Tako za programski svet kot za vodstvo RTV SLO metodologija ni pravno obvezujoča. Kljub temu pa v odhajajočem svetu, ki se mu bo mandat iztekel v petek, verjamejo, da bo dokument koristil tudi vodstvu, saj mu omogoča hitrejši in temeljitejši odziv. Kakovostnejša in hitrejša komunikacija med svetom in vodstvom pa naj bi bila tudi v dobro ustvarjalcev programa.

Umestitev kulture
Zadnjo sejo sveta v tem mandatu je zaznamovala tudi polemična razprava o položaju kulture v programih Radiotelevizije Slovenija. Spodbudila jo je uvrstitev športa pred kulturo v terminu po televizijskih Odmevih. Zeleno luč za zamenjavo je prižgal svet s sprejetjem programsko-produkcijskega načrta za leto 2018, zdaj pa si je premislil in predlagal vodstvu, naj vrne kulturo pred šport.

V razpravi je prevladalo stališče, da ne zadostuje ohranitev zdajšnjega obsega kulture v programih radiotelevizije, ampak je treba obseg še razširiti. Prav tako so se svetniki izrekli proti degradaciji kulturnega programa na račun drugih programskih vsebin. Prihodnji sestavi sveta pa so predlagali, naj opravi temeljito razpravo o vlogi kulture v programih nacionalne RTV-hiše.

Konec štiriletnega mandata zdajšnjega programskega sveta pa ne pomeni tudi konca mandata za vse njegove člane. Osem od 29 svetnikov je namreč mandat nastopilo šele maja 2016 in ga bo nadaljevalo tudi v novi sestavi, še poroča STA.
Direktorica TV Slovenija Ljerka Bizilj pa je sporočila, da bo funkcijo prenehala opravljati nekaj mesecev pred uradnim iztekom mandata, predvidoma z aprilom. Pripravo programskega načrta bo namreč s tem prepustila nasledniku, ki ga bo tudi izvajal.