Foto:
Foto:
Medicinska fakulteta v Mariboru odpira duri

Skupaj z mnogimi uglednimi osebnostmi družbenega in javnega življenja iz Maribora in drugih delov države sta se slovesnosti udeležila tudi minister za zdravje Dušan Keber in državna sekretarka za visoko šolstvo Lučka Lorber.

Keber je v nagovoru izrazil prepričanje, da bo med obema slovenskima medicinskima fakultetama vladala zdrava tekmovalnost. Lorberjeva pa je poudarila, da bo morala nova fakulteta vztrajati pri svojem pomembnem poslanstvu ne glede na težave v prihodnosti.

Keber tudi o prednostih nove fakultete
Minister za zdravje je tudi opozoril na nekatere prednosti, ki jih ima mariborska medicinska fakulteta v primerjavi s starejšimi medicinskimi fakultetami. "Postavljena je na novo. Ne pestijo jo dediščine preteklosti in nepotrebne tradicionalne ovire. Zato si želim, da učitelji nove fakultete ne bi šli v celoti po stopnicah tradicionalnih fakultet in da bi ustvarili nove vzorce in vrednote," je poudaril Keber.

Lorberjeva pa je menila, da bodo bližnje kulturne ustanove, univerzitetna knjižnica in nova fakulteta v sinergiji dale Slomškovemu trgu nov pomen ter mestu novo kulturno in duhovno razsežnost.

Rozman: Fakulteta bo primerljiva z medicinskimi fakultetami v Evropi in svetu
Zbrane je nagovoril tudi rektor Ivan Rozman, ki je na kratko povzel potek ustanavljanja mariborske medicinske fakultete. Ob tem je izrazil prepričanje, da se bo fakulteta v prihodnjih letih strokovno krepila in postala primerljiva z vsemi medicinskimi fakultetami v Evropi in svetu.

Dekan nove fakultete in strokovni direktor Splošne bolnišnice Maribor Ivan Krajnc pa je dejal, da so družbene razmere, nesporni statistični podatki in skrb zbujajoče nizko število čedalje bolj starajočih se zdravnikov pomagali tlakovati pot do ustanovitve nove medicinske fakultete.

Administrativni sedež mariborske medicinske fakultete je sicer v stavbi rektorata na Slomškovem trgu, kjer se bo izvajal tudi del pedagoškega procesa. Predvsem klinični predmeti bodo potekali na posameznih oddelkih Splošne bolnišnice Maribor, v manjšem obsegu pa tudi v mariborskem Zavodu za zdravstveno varstvo.

Študijske programe bodo izvajali habilitirani visokošolski učitelji in sodelavci mariborske in ljubljanske univerze, k sodelovanju pa bodo kot gostujoči profesorji povabljeni tudi znani strokovnjaki nekaterih tujih univerz.

V prvi generaciji 80 študentov
Prva generacija študentov mariborske medicinske fakultete bo torej štela 80 študentov, končni cilj fakultete pa je 100 študentov na letnik. Študij bo potekal po načelih problemsko naravnanega učenja, pri čemer se študijski program zgleduje predvsem po študijskih programih nekaterih skandinavskih fakultet.

Mariborski model študija medicine predstavlja uravnoteženo kurikularno shemo med povsem klasičnim in povsem posodobljenim poukom. Je evropsko primerljiv, v Evropi verificiran, narejen za sistem kreditnega študija in ustrojen tako, da bo študentom omogočal ustrezno individualno izbiro predmetnika.

Prva prizadevanja za ustanovitev mariborske medicinske fakultete segajo v 80. leta minulega stoletja, začetek načrtnih prizadevanj pa je povezan z 200-letnico mariborske bolnišnice oz. z letom 1999.