Odvetnik Mirko Bandelj je prepričan, da postopek izredne odpovedi, ki ga je zaradi spletne ankete Zavarovalnica Triglav sprožila zoper sindikalnega zaupnika, nima pravne podlage. Foto: RTV SLO/ Ergyn Zjeci
Odvetnik Mirko Bandelj je prepričan, da postopek izredne odpovedi, ki ga je zaradi spletne ankete Zavarovalnica Triglav sprožila zoper sindikalnega zaupnika, nima pravne podlage. Foto: RTV SLO/ Ergyn Zjeci

Tudi iz sodne prakse izhaja, da kot poslovna skrivnost ne more biti označen javno dostopen podatek.

Mirko Bandelj, odvetnik
Popust
Sporni podatek o komercialnih popustih, ki naj bi ga implicirala spletna anketa, je objavljen na oglasu zunanjega ponudnika. Ob tem lahko spomnimo, da je ponudnik omenjeni oglas spremenil še isti dan, ko smo na Triglav naslovili vprašanja o tej zadevi. Foto: MMC RTV SLO

Gre za dogodek, ki se ne bi smel zgoditi.

Dušan Semolič, ZSSS
Oglas
Spremenjen oglas zunanjega ponudnika zavarovanj. Foto: MMC RTV SLO

Podjetja v državni lasti morajo imeti etični kodeks, v katerem se zavežejo za odgovoren odnos organov vodenja do zaposlenih delavskih predstavnikov družbe. Tak odnos ni odgovoren ne do zaposlenih, ne do sindikalnega zaupnika in ne do družbe, in terja odgovornost tistih, ki jih etični kodeks zavezuje

Lidija Jerkič, predsednica Ekonomsko socialnega strokovnega sveta SDH

Sodelavci so pomemben deležnik pri upravljanju podjetja, delavsko soupravljanje pa kot ustavno pravico v gospodarskih družbah in zavodih aktivno uresničujemo tudi prek sodelovanja z vzpostavljenimi delavskimi organi v družbi. Sodelavcem in njihovim predstavnikom omogočamo, da so o bistvenih in pomembnih zadevah seznanjeni pravočasno. Z njimi se posvetujemo med načrtovanjem, torej preden je sprejeta odločitev, v nekaterih primerih tudi soodločajo, ob vsem tem pa skrbno preučimo vse prejete pobude za dobrobit zaposlenih. Posledično odločno zavračamo vsakršne navedbe, da bi s strani družbe potekale kakršnekoli aktivnosti omejevanja sindikalnega delovanja sodelavcev ali njihovih predstavnikov.

Zavarovalnica Triglav.
ZSSS
V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije so prepričani, da se tak primer v 21. stoletju ne bi smel zgoditi. Foto: BoBo

Uprava je družbi s svojim delovanjem povzročila nepopravljivo gospodarsko in družbeno škodo.

Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti
Pergam
V Konferenci sindikatov Pergam pozivajo k zakonski zaščiti sindikalnih zaupnikov. Foto: BoBo

Tudi sodišča izrazito restriktivno in v nekaterih primerih glede na zakonsko ureditev posebnega varstva sindikalnih zaupnikov celo sporno odrekajo posebno varstvo sindikalnih zaupnikov, ki ga zagotavlja tako slovenska zakonodaja kot tudi mednarodni akti, ki zavezujejo Slovenijo.

KSS Pergam

sprožili zoper sindikalnega zaupnika, je po mnenju sindikatov nezakonit, predvsem pa neprimeren pritisk na sindikalno delovanje. Od vodstva zavarovalnice zato pričakujejo ustavitev postopkov zoper sindikalnega zaupnika Mileta Zukića.

"Gre za dogodek, ki se ne bi smel zgoditi," je prepričan predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Dušan Semolič. Ob tem je poudaril, da je pravica do sindikalnega delovanja zagotovljena z ustavo in nekaterimi mednarodnimi pogodbami, tudi z evropsko socialno listino. "Tu gre za velik civilizacijski dosežek, ki bi moral biti dominanten tako v EU-ju kot tudi v Sloveniji," je prepričan Semolič, ki dodaja, da je vloga sindikalnega zaupnika zelo pomembna in zahteva pokončno držo in pogum, saj se nanj "zgrne marsikaj grdega in slabega".

Ne nazadnje pa sindikalne zaupnike ščiti tudi Zakon o delovnih razmerjih, "a na žalost so to za nekatere le črke na papirju," opozarja Semolič in dodaja, da bi bilo sicer krivično trditi, da imajo slab odnos do sindikalnih zaupnikov pri vseh upravah ali lastnikih, "je pa preveč primerov, kjer so sindikalni zaupniki pod pritiskom".

Odziv Triglava: "[...] odločno zavračamo vsakršne navedbe, da bi s strani družbe potekale kakršne koli aktivnosti omejevanja sindikalnega delovanja sodelavcev ali njihovih predstavnikov." Zatrdili so še, da si ves čas prizadevajo za sodelovanje z zaposlenimi in njihovimi izvoljenimi predstavniki ter da so sodelavci pomemben deležnik pri upravljanju podjetja.


Semolič: Pričakujemo ustavitev postopkov

Kot smo že poročali, so pri Zavarovalnici Triglav, potem ko so iz sindikata svojim članom poslali povezavo do spletne ankete, sprožili postopek izredne odpovedi zoper predsednika koprske enote sindikata Zavarovalnice Triglav
. Očitajo mu namreč, da so bile v dveh anketnih vprašanjih implicirane informacije, ki predstavljajo poslovno skrivnost. Sporno je bilo vprašanje, ki se je nanašalo na komercialne popuste, ki jih imajo na voljo sodelavci zavarovalnice in so bistveno nižji od komercialnih popustov, ki so na voljo zunanjim ponudnikom in jih, v nekaterih primerih, tudi javno oglašujejo.

"Kolega Zukić je znan kot pošten in pogumen sindikalist, in verjamem, da je marsikomu kot tak tudi moteč. Poskus, da ga vržejo na cesto in s tem omejijo in socialno ogrozijo, je vsega obsojanja vreden," je še dejal Semolič in dodal, da zato pričakujejo "ustavitev vseh postopkov, ki so bili sproženi proti našemu kolegu. To se v 21. stoletju in podjetju, ki ne stoji slabo, ne bi smelo zgoditi," je dejal Semolič in dodal, da je kakovostno sodelovanje med upravo in sindikatom zelo pomembno tudi za poslovno uspešnost podjetja.

Pritisk v času pogajanj za plače
Drago Ščernjavič
iz Sindikata finančnih organizacij Slovenije je ob tem dejal, da je socialnopartnerski odnos v Triglavu trenutno na slabi ravni. Zbiranje mnenj, stališč in pripomb, ki so ga izvajali v sindikatu Zavarovalnice Triglav, pa je pri sindikalnem delovanju, tako Ščernjavič, nekaj popolnoma običajnega. "Tu sindikata nihče ne sme ovirati."

Ščernjavič je prepričan, da gre v primeru Zukića za pritisk na sindikalno delovanje, saj trenutno potekajo pogajanja glede plač tako na panožni ravni kot tudi na ravni podjetniške kolektivne pogodbe. Ob tem je dejal, da tovrstna odpoved ni skladna z zakonodajo in je primer, ki se v Zavarovalnici Triglav, v zadnjih 25 letih, še ni zgodil. Ščernjavič je ob tem poudaril, da bi zaostrovanje odnosa med sindikatom in družbo gotovo pomenilo tudi nepotrebno poslovno škodo.

Poziv k ukrepu tudi upravi SDH
Na dogajanje se je odzvala tudi predsednica ekonomsko-socialnega strokovnega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH) Lidija Jerkič, ki upravo holdinga poziva, naj poseže v dogajanje na Zavarovalnici Triglav in upravo zavarovalnice opozori na nedopustna ravnanja v primeru odpiuščanja sindikalnega zaupnika.

Jerkičeva je ob tem opomnila tudi, da morajo podjetja v državni lasti imeti etični kodeks, s katerim se zavežejo k odgovornemu odnosu vodstva do zaposlenih. Primer Mileta Zukića pa bo ekonomsko-socialni strokovni svet SDH-ja obravnaval na prihodnji seji, kjer bodo razpravljali tudi o drugih pritiskih na sindikalne zaupnike v družbah, kjer ima SDH lastniški delež.

Javno dostopen podatek ni poslovna skrivnost
Izredno odpoved zoper Zukića so v Zavarovalnici Triglav sprožili izključno zaradi njegovega sindikalnega delovanja, je poudaril odvetnik Mirko Bandelj, ki je bil tudi na Zukićevem zagovoru. "Zukić je bil pooblaščen od sindikata za komunikacijo s članstvom in na podlagi tega pošiljal anketo," je poudaril Bandelj in dejal, da s tem ni izdajal poslovne skrivnosti, saj so podatki, ki naj bi jih vprašanja implicirala, javno dostopni. "Tudi iz sodne prakse izhaja, da kot poslovna skrivnost ne more biti označen javno dostopen podatek."

Bandelj je ob tem poudaril, da se sporni vprašanji nanašata na pomembno temo za sindikalno delovanje, saj delodajalec od svojih zastopnikov pričakuje doseganje norm, pri čemer pa jim ponuja slabše pogoje za prodajo, kot jih ponuja zunanjim ponudnikom. "Sindikat se je na to moral odzvati in je tudi pravilno, da je svoje članstvo spraševal o tem problemu."

"Družbi povzročili nepopravljivo škodo"
Kot smo že poročali, je v sporni spletni anketi sindikat skušal ugotoviti, kako člani sindikata ocenjujejo delo uprave in tudi sindikalnega vodstva. Med vprašanji pa so izpostavili tudi bolj specifične teme, na katere so jih opozarjali člani. Med drugim temo zunanjih izvajalcev, ki zaradi višjih komercialnih popustov predstavljajo "nelojalno konkurenco" zaposlenim. V anketi pa so člane spraševali tudi o višini plače ter odstopanjih med plačami zaposlenih. Zgovoren je podatek, da je velika večina anketirancev podprla zaostrovanje sindikalnega delovanja.

Na primer so se odzvali tudi v Sindikatu delavcev rudarstva in energetike Slovenije, ki so se tudi udeležili Zukićevega zagovora v postopku izredne odpovedi delovnega razmerja. Podporo Zukiću so izrazili tudi v Sindikatu Glosa. Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti je pozval večinska lastnika Zavarovalnice Triglav (poleg SDH je to še ZPIZ), naj ukrepajo zoper upravo, ki je družbi "s svojim delovanjem povzročila nepopravljivo gospodarsko in družbeno škodo".

Podpora državnih organov, vzgojiteljev, gasilcev, gostincev ...
Podporo Zukiću so izrazili tudi v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije. Predsednik konfederacije Branimir Štrukelj je ob tem dejal, da to potezo uprave razumejo kot poskus "utišanja konstruktivnih kritik in ignoriranja glasov zaposlenih". Podporo Zukiću pa so napovedali tudi v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) in v Sindikatu državnih organov Slovenije (SDOS). Predsednik SDOS Frančišek Verk je ob tem zapisal, da se boji "da tudi gospodarji zavarovalnice Triglav želijo eliminirati vsakogar, ki dregne v njihovo pogoltnost".

Na dogajanje so se s podporo odzvali tudi v Sindikatu delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti, Sindikatu gostinstva in turizma Slovenije, Konfederaciji novih sindikatov Slovenije - Neodvisnost in Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije.

Pergam poziva k zakonski zaščiti zaupnikov
Postopek izredne odpovedi delovnega razmerja so obsodili tudi v Konferenci sindikatov Pergam, kjer izražajo podporo v boju proti tovrstnemu napadu na sindikalnega zaupnika. V Pergamu so ob tem zaskrbljeni nad tem, "da tudi sodišča izrazito restriktivno in v nekaterih primerih glede na zakonsko ureditev posebnega varstva sindikalnih zaupnikov celo sporno odrekajo posebno varstvo sindikalnih zaupnikov, ki ga zagotavlja tako slovenska zakonodaja kot tudi mednarodni akti, ki zavezujejo Slovenijo".

V konfederaciji Pergam zato pričakujejo, da bo inšpektorat za delo preveril zakonitost postopka odpovedi zoper Mileta Zukića. Vlado in ministrstvo za delo pa pozivajo k pripravi ustreznih zakonodajnih sprememb, ki naj zagotovijo učinkovito varstvo sindikalnih zaupnikov, delodajalcem pa preprečijo poseganje v delovanje sindikatov ter ustrahovanje sindikalnih predstavnikov, so še sporočili v izjavi za javnost.

Tudi iz sodne prakse izhaja, da kot poslovna skrivnost ne more biti označen javno dostopen podatek.

Mirko Bandelj, odvetnik

Gre za dogodek, ki se ne bi smel zgoditi.

Dušan Semolič, ZSSS

Podjetja v državni lasti morajo imeti etični kodeks, v katerem se zavežejo za odgovoren odnos organov vodenja do zaposlenih delavskih predstavnikov družbe. Tak odnos ni odgovoren ne do zaposlenih, ne do sindikalnega zaupnika in ne do družbe, in terja odgovornost tistih, ki jih etični kodeks zavezuje

Lidija Jerkič, predsednica Ekonomsko socialnega strokovnega sveta SDH

Sodelavci so pomemben deležnik pri upravljanju podjetja, delavsko soupravljanje pa kot ustavno pravico v gospodarskih družbah in zavodih aktivno uresničujemo tudi prek sodelovanja z vzpostavljenimi delavskimi organi v družbi. Sodelavcem in njihovim predstavnikom omogočamo, da so o bistvenih in pomembnih zadevah seznanjeni pravočasno. Z njimi se posvetujemo med načrtovanjem, torej preden je sprejeta odločitev, v nekaterih primerih tudi soodločajo, ob vsem tem pa skrbno preučimo vse prejete pobude za dobrobit zaposlenih. Posledično odločno zavračamo vsakršne navedbe, da bi s strani družbe potekale kakršnekoli aktivnosti omejevanja sindikalnega delovanja sodelavcev ali njihovih predstavnikov.

Zavarovalnica Triglav.

Uprava je družbi s svojim delovanjem povzročila nepopravljivo gospodarsko in družbeno škodo.

Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti

Tudi sodišča izrazito restriktivno in v nekaterih primerih glede na zakonsko ureditev posebnega varstva sindikalnih zaupnikov celo sporno odrekajo posebno varstvo sindikalnih zaupnikov, ki ga zagotavlja tako slovenska zakonodaja kot tudi mednarodni akti, ki zavezujejo Slovenijo.

KSS Pergam