Zadnje poročilo ministrstva za pravosodje kaže, da se postopki denacionalizacije končujejo. Foto: BoBo
Zadnje poročilo ministrstva za pravosodje kaže, da se postopki denacionalizacije končujejo. Foto: BoBo
Irena Šinko
Za izplačilo odškodninskih zahtevkov bi potrebovali posebno proračunsko postavko, je prepričana direktorica sklada Irena Šinko. Foto: BoBo
Nadškof Stanislav Zore
V mandatu trenutnega ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta je prišla RKC do rekordnih izplačil. Foto: BoBo

Lanska izplačila so bila najvišja v zgodovini, saj so skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi in pravdnimi stroški plačali nadškofiji 5.851.526 evrov. “Tekoče poslovanje je bilo zelo uspešno. Sklad bi brez obveznosti plačila odškodnin poslovno leto končal s presežkom prihodkov nad odhodki,” pojasnjuje direktorica sklada Irena Šinko. Zdaj ga končuje v rdečih številkah.

Nad skladom vidi še 22 zahtevkov
Na skladu spet opozarjajo, da jim vseh odškodnin ne bo uspelo poravnati. Odprtih imajo še 22 odškodninskih zahtevkov, med njimi jih ima nadškofija še osem. Po zadnji sodbi bi morali nadškofiji plačati 17,4 milijona evrov odškodnine, poleg tega pa še okoli 11 milijonov evrov zamudnih obresti in 422.000 evrov pravdnih stroškov. Torej veliko več od pričakovanih vsot, tudi zato so se na sodbo pritožili.

Sklad kleca pod bremeni denacionalizacije
“V prihodnje sklad obveznosti iz naslova nemožnosti uporabe gozdov, vrnjenih v postopkih denacionalizacije, ne bo mogel pokrivati sam, zato bo treba aktivirati še druge vire, kot denimo namensko proračunsko postavko Gozdni Sklad,” o različnih možnostih razmišlja direktorica sklada. Vprašanje pa je že razburilo tudi člane vlade, ki si med seboj podajajo možno iskanje rešitev.

Gozdni sklad za reševanje starih grehov
Na vladi pojasnjujejo, da se iz proračunskega sklada za gozdove prednostno poplačajo obveznosti do občin (25 % od letnega nadomestila prihodkov od prodaje lesa iz državnih gozdov) ter obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev, ki izvirajo iz lastninske pravice na državnih gozdovih. Ostanek se nameni za sklad, vendar šele po porabi sredstev, ki jih ima sklad sam.

Odprti še najtežji primeri
Zadnje poročilo ministrstva za pravosodje kaže, da se postopki denacionalizacije končujejo. Na nacionalni ravni je delež pravnomočno zaključenih zadev pri upravnih enotah 99,7-odstoten glede na vse vložene zahteve. Vse upravne enote (58 upravnih enot) imajo pravnomočno zaključenih 99 in več odstotkov denacionalizacijskih zadev. Vendar šele dokončanje teh zadev omogoča vlaganje odškodninskih zahtevkov na sodišču.

Sodno nerešenih še osem zadev
V zadnjem letu (od 31. 12. 2016 do 31. 12. 2017) se je število nerešenih zadev na sodiščih zmanjšalo za 6 (s 14 na 8 zadev), v štirih letih (od 31. 12. 2013 do 31. 12. 2017) se je zmanjšalo za 10 zadev (z 18 nerešenih na 8 nerešenih), v desetih letih (od 31. 12. 2007 do 31. 12. 2017) pa za 78 zadev (s 86 nerešenih na 8 nerešenih).