Sodne dvorane te dni samevajo. Foto: BoBo
Sodne dvorane te dni samevajo. Foto: BoBo

Namesto da bi sodišče v tem času poskušalo opraviti čim več zadev, oži celo izbor tistih zadev, ki so sicer opredeljene kot nujne, opozarja odvetnik Roman Završek. Pri tem bi sodišča lahko v večji meri uporabljala "informatizacijo sodnih postopkov, videokonferenčne zveze in da bi sodišča vsaj v teh postopkih, ki so nujni, vendarle odločala".

Odvetnik Marko Zaman problematizira dejstvo, da od torka tudi stečajne zadeve niso več tiste, ki jih sodišča obravnavajo kot nujne. "Predstavljajte si človeka, ki je v osebnem stečaju zadnja štiri leta, pa je zdaj izpolnil pogoje in mu je sodišče izdalo sklep o odpisu obveznosti. Ta človek bo zdaj še tri mesece dlje v stečaju. Pa že tako težko živi."

Na vrhovnem sodišču odgovarjajo: "Tako delo nam določa interventni zakon." Generalni sekretar Rado Brezovar pravi, da pozorno spremljajo, kaj se dogaja, in bodo omejitve zrahljali takoj, ko bo to mogoče in če bo treba: "Predvsem tukaj mislimo na zadeve, povezane s sodnim registrom, zemljiškimi knjigami, zadeve, ki res vplivajo na varnost pravnega prometa in so zdaj izvzete iz nujnih zadev."

Brezovar zagotavlja, da sodnike spodbujajo k uporabi videokonferenc, sodstvo pa je tako ali tako največji elektronski vročevalec v državi. In kako bodo nadoknadili vse, kar se bo nabralo do 1. julija, ko naj bi ukrepi prenehali veljati? "Morda bo treba razmišljati, kaj narediti s sodnimi počitnicami," odgovarja Brezovar.

Ob tem zagotavlja, da so sodišča poskrbela za varnost tistih, ki v teh razmerah prihajajo na obravnave, prav tako je poskrbljeno za udeležence sodnih postopkov. Odvečno opremo pa so na primer donirali šolam za učence, ki nimajo računalnikov, da lahko sodelujejo pri pouku na daljavo.