Odvetniška tarifa sicer začne veljati z objavo v uradnem listu, z objavo pa bo ministrstvo počakalo do končne ugotovitve zakonitosti in do takrat odvetniki sprejete tarife ne morejo uporabljati. Foto: BoBo
Odvetniška tarifa sicer začne veljati z objavo v uradnem listu, z objavo pa bo ministrstvo počakalo do končne ugotovitve zakonitosti in do takrat odvetniki sprejete tarife ne morejo uporabljati. Foto: BoBo
Goran Klemenčič
Odvetniki so tarifo na torkovi skupščini potrdili na podlagi soglasja, ki ga je nekdanji minister Senko Pličanič podal konec julija, tako pa so sklenili kljub mnenju novega pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča, da zbornica nima pravno veljavnega soglasja k novi tarifi. Foto: BoBo

Odvetniki so tarifo na torkovi skupščini potrdili na podlagi soglasja, ki ga je nekdanji minister Senko Pličanič podal konec julija, tako pa so sklenili kljub mnenju novega pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča, da zbornica nima pravno veljavnega soglasja k novi tarifi.

Tarifa začne veljati z objavo v uradnem listu, z objavo pa bo ministrstvo počakalo do končne ugotovitve zakonitosti. Do takrat odvetniki sprejete tarife ne morejo uporabljati.
Pravosodno ministrstvo je naknadno za mnenje o soglasju zaprosilo še ministrstvo za finance, ki pa je opozorilo na domnevno negativne proračunske posledice nove tarife.

Vrednost tarife "nazaj v leto 2003"
Odvetniška zbornica pa domnevo o negativnih posledicah za državni proračun zavrača. "Tarifa, ki gre po vrednosti nazaj v leto 2003 - vrednost točke v tej tarifi je 0,459 evra -, ne more imeti in nima nobenih negativnih javnofinančnih posledic, saj jih kot taka ni imela niti v letu 2003. Tarifa je bila sprejeta in bo posredovana v objavo v uradni list," je danes na dnevu slovenskih odvetnikov v Mariboru povedal predsednik Odvetniške zbornice Slovenije Roman Završek.

Član upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije Gregor Gregorin je zatrdil, da je tarifa poštena tako za stranke kot za odvetnike, ker je odvetnik plačan po dejansko opravljenem delu, medtem ko je bila pri zakonu o odvetniški tarifi pomembna samo vrednost spora.

Nova odvetniška tarifa pa po njegovih besedah med drugim omejuje najvišjo vrednost pri pravdnih postopkih in gospodarskih zadevah, s čimer so onemogočeni domnevno "ekscesni" zaslužki določenih odvetnikov. "Na tem delu bo prihajalo celo do bistvenega znižanja, kar bo tako za državo kot za državne družbe, ki imajo tako velike spore, veliko ugodnejše od zdajšnje tarife," je pojasnil. Tudi podpredsednica odvetniške zbornice Tanja Marušič meni, da je nova tarifa bolj pregledna, zato bo tudi sodnikom lažje pri odmerjanju sodnih stroškov.

Odvetniki ne vidijo razloga, da tarifa ne bi veljala
"Tarifa je bila sprejeta po črki zakona in tu ni nobene zakonske ovire, da ne bi veljala," je prepričan predsednik zbornice. Po njegovih besedah je skupščina sprejela tarifo na podlagi dokumentov in predhodnega soglasja ministra za pravosodje, ki do dneva skupščine ni bilo umaknjeno.

"Zdaj je treba to tarifo objaviti v Uradnem listu RS in se začeti ukvarjati z realnimi problemi. To pa ni tarifa, ampak problemi na zakonodajnem področju, tako procesna zakonodaja, zakon o pravdnem postopku, zakon o kazenskem postopku in ostala problematika," je dodal in novemu ministru za pravosodje Goranu Klemenčiču obljubil "tvorno sodelovanje" pri pripravi predpisov.