Slovenski osnovnošolci pri obveznih predmetih v celotni devetletki presedijo najmanj 7740 pedagoških ur ali v povprečju 860 na šolsko leto. Skozi devetletko jih poučujejo o 18 obveznih in še nekaj izbirnih predmetih. Foto: BoBo
Slovenski osnovnošolci pri obveznih predmetih v celotni devetletki presedijo najmanj 7740 pedagoških ur ali v povprečju 860 na šolsko leto. Skozi devetletko jih poučujejo o 18 obveznih in še nekaj izbirnih predmetih. Foto: BoBo
Za lažji začetek šole

V vsej devetletki je slovenščini namenjenih kar 21 odstotkov vseh obveznih ur, v povprečju 5,2 ure na teden, pri čemer imajo najmanj slovenščine učenci 8. razredov (3,5 ure na teden), največ pa učenci 2. in 3. razreda (po sedem ur na teden).

Matematiki je v vseh razredih devetletke v povprečju namenjene 4,2 ure na teden. Učenci 3. in 4. razredov imajo na teden po pet ur omenjenega predmeta, učenci vseh preostalih razredov pa po štiri ure na teden. V vsej devetletki matematiki namenijo 17 odstotkov vseh ur.

Tudi šport se poučuje v vseh devetih razredih osnovne šole, in sicer v povprečju nekaj manj kot 2,7 ure na teden. V prvih šestih razredih imajo učenci po tri ure športa na teden, v zadnjih treh razredih pa po dve uri.

Tuji jezik se prebija v ospredje
Med bolj zastopanimi predmeti je še tuji jezik, ki se kot obvezen predmet poučuje od 2. do 9. razreda, pri čemer se v 2. razred uvaja postopoma. V novem šolskem letu se bo tako tuji jezik kot obvezen poučeval na 30 odstotkih osnovnih šol, v šolskem letu 2016/2017 pa na vseh.

Tujemu jeziku predmetnik trenutno v povprečju v devetletki namenja nekaj manj kot 2,6 ure, od tega ga imajo največ v 6. in 7. razredu (po štiri ure na teden), najmanj pa v 2., 3. in 4. razredu, in sicer po dve uri na teden.

Poleg obveznih predmetov obveza učencev v zadnjem triletju osnovne šole vključuje tudi dve uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo starši. Izbirajo med predmeti, ki jih ponuja šola.

Neobvezno pa lahko učenci nekaterih razredov dodatno izbirajo še med neobveznimi izbirnimi predmeti. Med njimi je tudi prvi tuji jezik v 1. razredu, ki ga bo v novem šolskem letu ponudila večina šol.

Za lažji začetek šole