Foto: SOJ RTV SLO
Foto: SOJ RTV SLO

Ministrstvo za kulturo je pripravilo osnutek spremembe zakona o RTV Slovenija, ki so ga neuradno pridobili v nekaterih medijih. Glede na predlog bi del RTV-prispevka razdelili tudi med druge medije: trije odstotki bi bili namenjeni za financiranje javne službe Slovenske tiskovne agencije, pet odstotkov pa za uresničevanje javnega interesa na področju medijev.

Po prvih izračunih bi javni zavod RTV Slovenija s tem izgubil 6,7 milijona evrov.

Igor Kadunc opozarja na morebitno neustavnost predlagane spremembe

"Glavno vprašanje je, ali bi bilo pod zdajšnjimi pogoji financiranje drugih medijev in programov s sredstvi, pridobljenimi z RTV-prispevkom, sploh ustavno dopustno. Ustavno sodišče je namreč v dveh preteklih sodnih primerih, ko so del prihodka od RTV-prispevka hoteli preusmeriti drugam, dokazalo, da vprašanje ni tako preprosto.

Sodišče je leta 2004 razveljavilo člen zakona o medijih, po katerem bi šel del RTV-prispevka za financiranje medijev posebnega pomena (odločitev sodišča). V drugem primeru, povezanem s sofinanciranjem slovenske filmske produkcije iz naslova RTV-prispevka, pa je to dopustilo. Izpostavljamo odstavek iz odločitve ustavnega sodišča, v katerem ta poudarja, da je zmanjšanje sredstev iz naslova RTV-prispevka mogoče le, če se s tem ne ogrozi ustavno varovana samostojnost RTV SLO oziroma ne vpliva na izvrševanje nalog javnega medijskega servisa.

V obeh preteklih primerih so izdvajanje RTV-prispevka predvidevali drugi zakoni, drugače pa bi bilo, če bi zdaj to določal nov zakon o RTV. Obstaja verjetnost, da bi bilo v tem primeru izdvajanje RTV-prispevka dopustno, a le pod pogojem, če bi RTV SLO pustili dovolj denarja za delovanje. Ker v tem trenutku za normalno delovanje RTV Slovenija manjka več kot 8 mio €, bi verjetno to sodišče težko dopustilo.

Iz besedila še izhaja, da bi vlada želela v šestih mesecih od uveljavitve novele zakona o RTV-ju izločiti iz zavoda organizacijsko enoto Oddajniki in zveze. S tem bi RTV prikrajšali še za dodatnih 7,6 milijona evrov. Skupno bi to na letni ravni pomenilo približno 13 milijonov evrov izpada prihodkov, osnutek povzema Radio Slovenija.

Časopis Dnevnik ob tem poroča, da bi bila lahko nameravana izločitev oddajnikov in zvez povezana s krepitvijo televizijske dejavnosti Nova24TV in Planet TV, ki prehajata pod okrilje madžarskega kapitala, povezanega z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom in njegovo stranko Fidesz. Kot je znano, je stranka slovenskega premierja Janeza Janše SDS tesno povezana z Orbanovim krogom, prek katerega Nova24TV, ki je v solastništvu Janše in drugih veljakov SDS-a, tudi prejema denar za delovanje.

Če bo zakon potrjen, to pomeni blokado delovanja RTV-ja

Po prvih ocenah vodstva RTV-ja bi dodatni izpad prihodkov, ki ga predvideva omenjeni zakon, povzročil blokiranje delovanja javne radiotelevizije, poroča Radio Slovenija.

Iz predlaganega besedila zakona ni razvidno, da bi se hkrati spreminjal tudi zakon o Slovenski tiskovni agenciji (STA), še piše Dnevnik. Ta za zdaj določa, da STA, ki je gospodarska družba v lasti države, pridobiva sredstva neposredno iz državnega proračuna. Glede na delež zbranega RTV-prispevka, ki naj bi bil agenciji namenjen, je mogoče predvideti, da bi bila agencija financirana iz novega vira, iz proračuna pa ne.

Lani je RTV Slovenija s prispevkom zbrala skoraj 96 milijonov evrov, kar pomeni, da bi STA-ju pripadlo malo manj kot 2,9 milijona evrov na leto, bi pa lahko še naprej izvajal tudi tržno dejavnost. Iz letnega poročila STA-ja je po pisanju Dnevnika razvidno, da je lani imela agencija skupaj nekaj več kot štiri milijone evrov prihodkov, od tega pa je nekaj več kot polovico zaslužila iz tržne dejavnosti.