Otroci bodo poleg uveljavljenih dobili še en brezplačen obrok, ki ga bo sestavljalo sadje, zelenjava ali mleko oz. mlečni izdelki. Foto: Pixabay
Otroci bodo poleg uveljavljenih dobili še en brezplačen obrok, ki ga bo sestavljalo sadje, zelenjava ali mleko oz. mlečni izdelki. Foto: Pixabay
Sadje
Vrednost pomoči šoli za šolsko sadje in zelenjavo okvirno znaša šest evrov na učenca v šolskem letu ter za šolsko mleko največ štiri evre na učenca v šolskem letu. Foto: Pixabay

Uredbo, ki združuje shemo šolskega sadja in zelenjave ter shemo šolskega mleka, je vlada sprejela na današnji redni seji. Gre za shemo za finančno pomoč šolam za sadje in zelenjavo ter mleko in določene mlečne izdelke. Sadje in zelenjavo ter mleko bodo delili kot dodaten brezplačni obrok otrokom v osnovnih šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, je objavila vlada.

Vrednost pomoči šoli za sadje in zelenjavo okvirno znaša šest evrov na učenca v šolskem letu ter za mleko največ štiri evre na učenca v šolskem letu. Sredstva za ukrep pa bodo zagotovljena iz evropskih skladov in iz proračuna ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Obrok se mora razdeljevati ločeno od rednih obrokov
V uredbi je določen tudi način razdeljevanja sadja in zelenjave ter mleka otrokom v šoli. Poudarjeno je bilo, da gre za dodaten obrok, ki se mora razdeljevati ločeno od rednih obrokov. Upravičeni stroški šole za izvedbo šolske sheme so nakup sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov, kot bodo opredeljeni v strategiji. V okviru spremljevalnih izobraževalnih ukrepov se bodo lahko v šoli pokušali tudi drugi kmetijski proizvodi, ki bodo opredeljeni v strategiji.

Šole se morajo prijaviti
Vsaka osnovna šola, ki se želi prijaviti v šolsko shemo, mora vsako leto pravilno izpolniti in vložiti vlogo do 1. decembra, in sicer pred letom, v katerem se šolsko leto razdeljevanja začne, na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja. Izjema je prvo šolsko leto 2017/2018, ko mora vlogo vložiti od dneva začetka veljavnosti te uredbe do 5. septembra. Vlogo in zahtevke za povrnitev stroškov šola izpolnjuje prek informacijskega sistema agencije za kmetijske trge in ju odda elektronsko ter po navadni pošti.

V uredbi so določeni tudi obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi in način obveščanja javnosti ter obvezno spremljanje in vrednotenje šolske sheme. Za spremljanje je pristojna agencija za kmetijske trge, izvajalca za vrednotenje učinkov šolske sheme pa bo predlagalo ministrstvo za zdravje. Uredba določa tudi nadzor, je še sklenila vlada.