Pahor odstopa Kresalove ne bo sprejel, ker ga Računsko sodišče tokrat sploh ni pozvalo k premisleku o njeni morebitni razrešitvi. Foto: BoBo
Pahor odstopa Kresalove ne bo sprejel, ker ga Računsko sodišče tokrat sploh ni pozvalo k premisleku o njeni morebitni razrešitvi. Foto: BoBo

Ne glede na to, da Računsko sodišče ni predlagalo moje razrešitve, bom kot predstojnik institucije, ki je dobila negativno mnenje Računskega sodišča, iz objektivnih razlogov predsedniku vlade danes ponudila svoj odstop.

Katarina Kresal

Računskemu sodišču je pobudo za izvedbo revizije v zvezi z najemom poslovnih prostorov ministrstva za notranje zadeve poslala Komisija za preprečevanje korupcije. V začetku leta 2010 je namreč prejela prijave o sumu korupcije uradnih oseb na notranjem ministrstvu. Sami bodo končno odločitev o teh prijavah sprejeli na sredini seji.

Igor Šoltes, Računsko sodišče
Šoltes meni, da je bil posel med Ram Investom in MNZ-jem sicer dober, vendar ne nujno za ministrstvo. Foto: BoBo

Šoltes je v revizijo najema NPU-ja vpletel še Mateja, da bi greh Kresalove, ki ga ni mogoče nikakor pomesti pod preprogo, tako izgledal manjši.

Odziv SDS-a na odločitev Računskega sodišča.
Bo najem stavbe NPU-ja Kresalovo stal ministrski stolček? Foto: BoBo

Iz dokumentacije je razvidno, da so bile določene aktivnosti, tudi glede zbiranja ponudb, peljane takrat, ko je že eden od ponudnikov, ki je bil tudi izbran, dal svojo ponudbo.

Igor Šoltes o najemu stavbe NPU-ja.
Katarina Kresal
V SDS-u so napovedali, da bodo preučili uporabo vseh možnosti za odstavitev ministrice Kresalove. Foto: BoBo

Pahor odstopa Kresalove ne bo sprejel, ker ga Računsko sodišče tokrat sploh ni pozvalo k premisleku o njeni morebitni razrešitvi, čeprav je končna odločitev glede tega tudi sicer v njegovi pristojnosti, in ker ministrica v odgovor na mnenje že navaja ukrepe za odpravo nepravilnosti, ki jih je sodišče naložilo ministrstvu, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Kresalova je sicer odstop ponudila zaradi negativnega mnenja Računskega sodišča o najemu stavbe na Dimičevi, v kateri so prostori Nacionalnega preiskovalnega urada. Predsednik Računskega sodišča Igor Šoltes je namreč povedal, da so v stavbi na Dimičevi prostore opremljali, še preden so jo na ministrstvu opredelili kot najugodnejšo.

Odziv Kresalove na mnenje Računskega sodišča
"Ker vedno zagovarjam stališče, da je treba odločitve sodišč spoštovati, tudi kadar se z njimi ne strinjamo, sem se odločila naslednje: 1. Na MNZ-ju bomo začeli postopek odpovedi najemne pogodbe za prostore na Dimičevi. 2. Vladi bomo predlagali izvedbo novega postopka pridobivanja prostorov v skladu s priporočili Računskega sodišča. 3. Ne glede na to, da Računsko sodišče ni predlagalo moje razrešitve, bom kot predstojnik institucije, ki je dobila negativno mnenje Računskega sodišča, iz objektivnih razlogov predsedniku vlade danes ponudila svoj odstop," je v sporočilu za javnost zapisala ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal.

"Objekt na Dimičevi edini primeren"
Med drugim je še poudarila, da so na ministrstvu ravnali v skladu s sklepom vlade z dne 14. 5. 2009, da je treba ustanoviti NPU s 1. 1. 2010, kar pomeni, da so imeli za vzpostavitev delovanja institucije, vključno z zagotovitvijo ustreznih prostorov, na voljo manj kot osem mesecev.

"Od aprila do septembra 2009 smo pridobili 7 ponudb, septembra pa so strokovne službe po analizi ponudb ugotovile, da je objekt na Dimičevi edini primeren. Ponudnik je zaprosil za projektno nalogo, v kateri je specificirana potrebna oprema, na podlagi katere je na lastne stroške in ob lastnem poslovnem tveganju naročil in kupil opremo," je zatrdila.

Dodala je še, da je mnenje Računskega sodišča negativno, čeprav so pri najemu stavbe na Dimičevi ulici upoštevali veljavne predpise, mnenja pristojnih institucij in sklep vlade.

Šoltes razrešitve Kresalove še ni zahteval
Predsednik Računskega sodišča Igor Šoltes je namreč podal izjavo za medije glede revizijskega poročila o pravilnosti in smotrnosti zagotavljanja poslovnih prostorov za potrebe ministrstva za notranje zadeve v obdobju od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2010.

Računsko sodišče je v reviziji najema NPU-ja ministrstvu za notranje zadeve izreklo negativno mnenje. Ministrstvu je podalo priporočilo, da preuči vse možnosti za preoblikovanje pogodbe na način, da ne bo prihajalo do preplačil in da bi bilo ministrstvo po poteku pogodbe lastnik objekta na Dimičevi ulici.

Glede morebitnega poziva k razrešitvi ministrice Katarine Kresal je Šoltes dejal, da lahko Računsko sodišče poda poziv za razrešitev šele, če revidiranec ne opravi popravljalnih ukrepov, ki mu jih naloži Računsko sodišče, in sicer ko je te ukrepe mogoče izvesti oz. ko so ti izključno v domeni revidiranca. "Imamo dve pogodbeni strani, od katerih prihaja ena iz zasebnega sektorja, na katerega država ne more vplivati," je dodal ob tem.

"Težko trdimo, da je bila pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom"
Šoltes je poudaril, da pri najemu prostorov na Litostrojski ministrstvo ni uporabilo postopka javnega naročanja, temveč obvod prek DSU-ja. Izpostavil je tudi, da je bil objekt na Litostrojski v času odločitve za naselitev vanj že v pomembni fazi gradnje.

Glede objekta na Dimičevi pa je dejal, da so dejavnosti za opremljanje prostorov potekale, še preden je bila stavba opredeljena kot najugodnejša, kar je razvidno iz dobavnic. "Težko trdimo, da je bila pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom. Gre za dober posel, vendar ne nujno za MNZ," je zatrdil.

"Z namero notranjega ministrstva, da bodo začeli postopke odpovedi najemne pogodbe za prostore na Dimičevi, še nisem seznanjen," je za Finance povedal Igor Jurij Pogačar, lastnik Ram Investa. "Ampak v pogodbi je jasno naveden šestmesečni odpovedni rok in pogodbo je treba spoštovati," je dodal. Ministrstvo ima, kot pravi, vso legitimno pravico, da pogodbo odpove. O tožbi ne razmišlja, saj je pogodba jasno napisana, pripravljen pa se je pogovarjati o vseh drugih možnostih, kot je, denimo, sprememba najemne pogodbe, ki jo predlaga Šoltes.
.

Tudi z ministrstva so potrdili, da ima najemna pogodba za NPU 6-mesečni odpovedni rok, odpovejo pa jo lahko brez soglasja nasprotne stranke in brez kakršne koli odškodninske odgovornosti.

Obveščena tudi protikorupcijska komisija
"Iz dokumentacije je razvidno, da so bile določene aktivnosti, tudi glede zbiranja ponudb, peljane takrat, ko je že eden od ponudnikov, ki je bil tudi izbran, dal svojo ponudbo," je na vprašanje o sumih korupcije odvrnil Šoltes. Poudaril je še, da je Računsko sodišče o tem že obvestilo protikorupcijsko komisijo.

O tem, da omenjeno komisijo vodi Goran Klemenčič, ki je pred tem opravljal funkcijo državnega sekretarja na MNZ in je tako sodeloval pri najemu stavbe NPU-ja, pa je dejal: "Tega pa sploh ne bom komentiral." Klemenčič se je sicer iz postopka na komisiji izločil.

SDS: Šoltes vpletel Mateja, da bi zmanjšal greh Kresalove
Na poročilo so se odzvali tudi v SDS-u, in sicer prek spletnega omrežja Twitter: "Šoltes je v revizijo najema NPU-ja vpletel še Mateja. da bi greh Kresalove, ki ga ni mogoče nikakor pomesti pod preprogo, tako izgledal manjši."

Prav tako se je odzval SDS-ov poslanec Vinko Gorenak. "Računsko sodišče pod vodstvom Igorja Šoltesa je postopek revizije očitno namenoma zavlačevalo do skrajnih meja in je na spreten način s primerjavo najema stavbe na Litostrojski cesti v Ljubljani v poročilu skušalo nevtralizirati učinke ugotovitev negospodarnega najema stavbe na Dimičevi 16 v Ljubljani," je opozoril.

Kot poudarja, je Računsko sodišče popolnoma zamolčalo dejstvo, da gre v primeru stavbe na Litostrojski cesti v Ljubljani za najem stavbe od podjetja v popolni državni lasti, v primeru najema stavbe na Dimičevi cesti v Ljubljani pa za najem stavbe od zasebnika - zasebnega prijatelja notranje ministrice Katarine Kresal.

Ne glede na to, da Računsko sodišče ni predlagalo moje razrešitve, bom kot predstojnik institucije, ki je dobila negativno mnenje Računskega sodišča, iz objektivnih razlogov predsedniku vlade danes ponudila svoj odstop.

Katarina Kresal

Računskemu sodišču je pobudo za izvedbo revizije v zvezi z najemom poslovnih prostorov ministrstva za notranje zadeve poslala Komisija za preprečevanje korupcije. V začetku leta 2010 je namreč prejela prijave o sumu korupcije uradnih oseb na notranjem ministrstvu. Sami bodo končno odločitev o teh prijavah sprejeli na sredini seji.

Šoltes je v revizijo najema NPU-ja vpletel še Mateja, da bi greh Kresalove, ki ga ni mogoče nikakor pomesti pod preprogo, tako izgledal manjši.

Odziv SDS-a na odločitev Računskega sodišča.

Iz dokumentacije je razvidno, da so bile določene aktivnosti, tudi glede zbiranja ponudb, peljane takrat, ko je že eden od ponudnikov, ki je bil tudi izbran, dal svojo ponudbo.

Igor Šoltes o najemu stavbe NPU-ja.