Žbogar je začel novo funkcijo opravljati še pred iztekom mandata ministra za zunanje zadeve. Foto: EPA
Žbogar je začel novo funkcijo opravljati še pred iztekom mandata ministra za zunanje zadeve. Foto: EPA
Dragoljuba Benčina
Vodenje MZZ-ja naj bi prevzela državna sekretarka Dragoljuba Benčina. Foto: BoBo
Kosovo
Žbogar bo na Kosovu opravljal funkcijo posebnega predstavnika EU-ja za Kosovo. Foto: EPA

Samuel Žbogar je namreč 1. februarja, še preden je predal posle novemu ministru, odšel delat na Kosovo. Posle diplomacije pa naj bi opravljala kar državna sekretarka Dragoljuba Benčina.

Premier, ki opravlja tekoče posle, pa je danes Žbogarju poslal poseben dopis, v katerem je zapisal:

Spoštovani minister Samuel Žbogar,

prejel sem vaše pismo, s katerim ste me seznanili, da zaradi imenovanja za vodjo Urada EU na Kosovu odstopate s funkcije ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Naj vas ob tem opozorim na jasno določbo 115. člena Ustave Republike Slovenije, po kateri morajo ministri, katerim je prenehala funkcija, opravljati tekoče posle do imenovanja novih ministrov oziroma vlade. Gre za ustavno dolžnost predsednika vlade in ministrov, ki jim je prenehala funkcija in ki so jo ti prevzeli z imenovanjem na funkcijo ter s prisego, določeno v 104. členu ustave. Ministri so po prenehanju funkcije vlade dolžni opravljati tekoče posle in s funkcije ministrov formalno niti ne morejo odstopiti, ker jim je funkcija prenehala že na podlagi 115. člena ustave.

Spoštovani minister,

glede na navedeno morate svoje obveznosti, ki jih imate kot minister za zunanje zadeve, ki opravlja tekoče posle, le-te opravljati do imenovanja nove vlade.

Pahorjevo pismo Žbogarju lahko preberete tukaj.

Na službo za odnose z javnostmi ministrstva za zunanje zadeve smo naslovili vprašanje, ali je Žbogar že odpotoval na Kosovo. Prosili smo jih tudi za Žbogarjev odziv, vendar ne odziva ne odgovora na naše vprašanje nismo dobili, ampak so nam napisali, kar je znano že od včeraj: "Samuel Žbogar je 31. januarja 2012 predsedniku vlade Borutu Pahorju poslal odstopno pismo, v katerem je zapisal, da zaradi objektivnih razlogov ne more nadalje opravljati tekočih poslov ministra za zunanje zadeve. Posle na zunanjem ministrstvu v času ministrove odsotnosti opravlja državna sekretarka Dragoljuba Benčina, ki se je tudi danes udeležila seje vlade."

Težave vlade z odstopi ministrov
Spomnimo. Vlada Boruta Pahorja v odhajanju je imela veliko težav, ko so drug za drugim odstopali ministri. Toda nikoli se ni zgodilo, da bi po odstopu delo ministra opravljal kar državni sekretar. Ko je tako odstopila ministrica Katarina Kresal, je predsednik vlade pooblastil ministra za pravosodje Aleša Zalarja, da je prevzel tudi ministrstvo za notranje zadeve. Enako je bilo z vsemi drugimi ministri, ki so zapuščali Pahorjevo barko.Mitja Gaspari tako še danes opravlja tekoče posle ministra za razvoj in ministra za gospodarstvo, Boštjan Žekš vodi ministrstvo za Slovence po svetu in ministrstvo za kulturo, nekaj časa pa je bil celo trojni minister, Igor Lukšič opravlja posle ministra za šolstvo in ministra za visoko šolstvo, Borut Pahor pa ob položaju premierja nastopa tudi v funkciji ministra za javno upravo.

Odprte številne pravne dileme
Kako lahko torej Žbogarjevo delo opravlja državna sekretarka Dragoljuba Benčina, kar je včeraj objavil Dnevnik, če so jasni postopki, kako ravnati v primeru, ko odstopi minister? Kot smo dobili pojasnila od pravnikov, že Ustava RS v 115. členu določa, da se tekoči posli opravljajo do imenovanja novih ministrov. To potrjuje tudi 32. člen zakona o vladi, ki določa, da gredo pravice, ki jih dobi minister po izteku mandata, od naslednjega dne po dnevu prisege novih ministrov.

Minister tako normalno deluje do konstituiranja nove vlade. Do takrat ima tudi plačo in vse druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja. Če minister odstopi, mora predsednik vlade obvestiti DZ, kateremu od ministrov bo za največ tri mesece poveril opravljanje poslov. Če pa predsednik vlade omenjene poteze ne naredi, je to očitna kršitev zakona.

Pismo predsednika vlade smo dobili, ko smo vprašanja v zvezi z navedenimi pravnimi dilemami naslovili na MZZ. Povprašali smo jih, ali je predsednik vlade komu naložil opravljanje funkcije ministra za zunanje zadeve, ali je minister Žbogar pred odhodom opravil primopredajo poslov, ali je delovanje vlade in MZZ-ja ustavno in zakonito in ali predsednik vlade in minister za zunanje zadeve svojo službo res vestno opravljata.

Hkrati ob upoštevanju 17. člena zakona o državni upravi minister za primer svojega odstopa ne more pooblastiti državnega sekretarja, da opravlja tekoče posle, saj odstopa, še manj pa odhoda na novo funkcijo, verjetno ni mogoče razumeti kot začasno odsotnost ali zadržanost.

Da Žbogar od 1. februarja nastopa v novi funkciji, ministrstvo za zunanje zadeve na svoji spletni strani oglašuje tudi z objavo intervjuja, ki ga je nekdanji minister opravil za STA.