Gradnja kanala C0. Foto: BoBo
Gradnja kanala C0. Foto: BoBo

Kot je po koncu druge seje pojasnila predsednica komisije in poslanka SDS-a Anja Bah Žibert, je bila seja namenjena dogovoru o poteku preiskave, zato je potekala brez navzočnosti javnosti.

Člani komisije bodo delo nadaljevali na podlagi prejete dokumentacije, ki jo pričakujejo "na podlagi rokov oziroma čim prej". Med drugim bo sledil dokazni sklep z navedbo prič, je poudarila.

"Velik javni interes za delovanje preiskovalne komisije C0 je bil že izražen, v času uničujočih neurij, ki so prizadela Slovenijo in katerim se žal ni izognila tudi Ljubljana, pa se je ta še povečal, zato nameravamo javnost o svojem delu skrbno in redno obveščati," je še navedla Bah Žibert.

Poleg Bah Žibert, ki predseduje komisiji, so v njej še Martin Premk (Svoboda), Aleksander Reberšek (NSi), Jonas Žnidaršič (SD) in Nataša Sukič (Levica).

Preiskovalno komisijo je DZ na zahtevo poslancev SDS-a, s podpisi so se jim pridružili tudi člani opozicijskega NSi-ja, odredil 4. julija.

Komisija bo ugotavljala politično odgovornost in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in zaradi suma, da so oziroma so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje s področja gradenj, urejanja prostora in varstva okolja ter za morebitno spremembo zakonodaje, ki je vezana na izdajo gradbenih dovoljenj, urejanja prostora in varstvo okolja.