Zaporniški pazniki pred stavko

V sindikatu menijo, da bi nujno morali zaposliti 40 do 50 paznikov. Samo na Dobu so letos so namreč opravili 17.400 nadur. Za nekaj manj kot 1.400 zapornikov v petnajstih zaporih trenutno skrbi 889 zaposlenih, od tega je 544 paznikov. "Osebje v Zavodu je enostavno preobremenjeno, preutrujeno, to pa se odarža tudi na kvaliteti dela," opozarja sindikalni predstavnik pravosodnih policistov z Doba Mitja Jeras. Generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Dušan Valentinčič sindikatu odgovarja, da se zaveda kadrovseke podhranjenosti, a ne namerva odstopiti, saj zato ni utemeljenih razlogov.

V Odmevih sta gostovala direktor Dušan Valentinčič in Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije.