Sindikalisti opozarjajo, da ravnanja vlade niso vključujoča. Foto: MMC RTV SLO
Sindikalisti opozarjajo, da ravnanja vlade niso vključujoča. Foto: MMC RTV SLO

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije in KNSS-Neodvisnost so svoje pismo posredovali Evropski komisiji in njeni predsednici Ursuli von der Leyen, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Evropski sindikalni konfederaciji ETUC, so sporočili iz ZSSS-ja.

V njem naslovnike seznanjajo "z izjemno skrb vzbujajočim stanjem socialnega dialoga v Sloveniji" in z odločitvami, ki jih slovenska vlada in državni zbor po njihovi presoji vedno več sprejemata brez javne razprave, mimo socialnega dialoga in s sistematičnim kršenjem pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (ESS-ja).

Cigler Kralj: Opravili smo več kot 81 ur socialnega dialoga. Jerkič: Kvantiteta še ni kvaliteta.

"Reprezentativne sindikalne centrale smo zgrožene nad ignoranco, ki jo kaže vlada do socialnih partnerjev in do ljudi, kar je v nasprotju z načeli socialnega dialoga in tudi v nasprotju s pozivi Evropske komisije po polnem upoštevanju temeljnih principov in vrednot, kot so določeni v pogodbah EU-ja," so med drugim zapisali v pismu.

Ocenili so, da vlada ignorira pozive komisije, naj imajo socialni partnerji ključno vlogo pri pripravi in izvedbi nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. "Sindikati zato tega dokumenta ne moremo sprejeti kot skupnega dokumenta, ki bi bil odraz širšega družbenega konsenza, kar bi bilo glede na naravo v njem vsebovanih napovedanih reform in ukrepov sicer nujno," so navedli.

"Usmeritev Evropske komisije, ki se nanaša na aktivno udeležbo socialnih partnerjev pri oblikovanju reform, je ... v Sloveniji zgolj mrtva črka na papirju in je eklatantno kršena. Informiranje socialnih partnerjev, čemur smo zadnje čase v najboljšem primeru priča, namreč ne pomeni njihove aktivne udeležbe v praksi, kot to želi zmotno prikazati vlada," so zapisali.

Opisali so postopke sprejemanja načrta za okrevanje in odpornost ter nekatere druge zakonodaje. Opozorili so na svoj umik iz delovanja ESS-ja in namero, da ne bodo sodelovali pri nobeni dejavnosti vlade v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU-ja, dokler se ne vzpostavijo pogoji za ustrezen socialni dialog.

Sindikalne centrale se umikajo iz Ekonomsko-socialnega sveta

Evropsko komisijo so tako spet pozvali "k jasnemu pozivu Vladi RS, da nemudoma preneha sprejemati enostranske rešitve in da se socialnemu dialogu v Sloveniji povrne vloga, ki jo mora imeti tako v skladu s pogodbami EU-ja, dokumenti ILO-ja, slovensko zakonodajo in zavezami."

Izstop iz ESS-ja

Sindikati so se prejšnji teden odločili izstopiti iz ESS-ja, ker je vlada po njihovem mnenju socialni dialog ukinila in sindikatom sama vzela stole za mizo. Opozorili so, da vladno početje vodi v konflikt, in napovedali uporabo drugih orodij za doseganje interesov zaposlenih.