Petrol se je s projektom vgradnje nove razsvetljave prijavil na razpis ministrstva za gospodarstvo za sofinanciranje projektov za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje od 2011 do 2013. Foto: BoBo
Petrol se je s projektom vgradnje nove razsvetljave prijavil na razpis ministrstva za gospodarstvo za sofinanciranje projektov za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje od 2011 do 2013. Foto: BoBo
Petrol
Tiskovni predstavnik Petrola Aleksander Salkič nam je odgovoril, da glede vračila sredstev trenutno poteka pravdni postopek na okrožnem sodišču v Ljubljani. Foto: BoBo
Se pripravlja prevzem Petrola?

Končni račun vgradnje je znašal kar 1,35 milijona evrov, pri tem pa je takratno ministrstvo za gospodarstvo družbi dodelilo 212.000 evrov evropskih in slovenskih proračunskih sredstev. Zdaj hoče ministrstvo ves denar nazaj.

Razlog? Petrol bi moral glede na evropska pravila pod tržnimi pogoji projekt dodeliti podjetju, v katerem nima lastniškega deleža oziroma je ta manjši od 25 odstotkov. A Petrol je razsvetljavo nabavil od družbe, katere večinski lastnik je bil. Tako je denar praktično nakazal samemu sebi.
Omenjeno podjetje je Petrol kupil pred dodelitvijo posla.

Petrol se je s projektom vgradnje nove razsvetljave prijavil na razpis ministrstva za gospodarstvo za sofinanciranje projektov za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje od 2011 do 2013. Sredstva je želel pridobiti za uvedbo sodobnih in energetsko ter okoljsko sprejemljivih električnih naprav (razsvetljave) za znižanje porabe električne energije, je razvidno iz dokumentacije, ki smo jo pridobili z zahtevo po dostopu do informacije javnega značaja.

Petrol ni bil edini, ki je pridobil ta sredstva. Prejemniki so bili med drugim tudi Cinkarna, Gorenje, Hella Saturnus. Je pa Petrol dobil največ denarja - nobeno drugo podjetje na razpisu ni pridobilo več kot 200.000 evrov javnega denarja. In prav pri Petrolu se je zalomilo.

Končno poročilo o izvedeni kontroli na kraju samem za operacijo "Modernizacija razsvetljave objektov v skupini Petrol"

Kako je potekal posel?
Petrol je leta 2011 najprej pridobil ponudbe različnih podjetij za nakup in vgradnjo varčne razsvetljave, med njimi je bilo tudi podjetje Eltec Mulej, katerega ponudbo je Petrol prejel 11. avgusta. Že sedem dni pozneje je Petrol podjetje Eltec Mulej kupil in ga preimenoval v Eltec Petrol.

Iz letnega poročila Petrola za leto 2011 je razvidno, da je Petrol za 74,9-odstotni delež Eltec Muleja odštel 5,1 milijona evrov. Eltec Mulej je imel leta 2010 sicer 9,5 milijona evrov prihodkov in 400.000 evrov dobička, a precej dolgov: od 10,2 milijona sredstev podjetja so kar 8,5 milijona evrov predstavljali dolgovi. Kot je razvidno iz letnega poročila, je Petrol kupil 1,2 milijona evrov neto sredstev Eltec Muleja, kar 3,9 milijona evrov pa je odštel za tako imenovano "dobro ime". Nekdanji direktor Eltec Muleja Jože Torkar pa je postal direktor Eltec Petrola.

Nakup Eltec Muleja je bil za Petrol morda drag. A po nakupu, marca 2012, je Petrol zdaj svoji hčerinski družbi Eltec Petrolu oddal večino od 1,35 milijona evrov vrednega posla za obnovo razsvetljave – za kar 1,1 milijona evrov. Nakup je torej trgovcu z naftnimi derivati omogočil, da je 1,1 milijona evrov namesto tretjemu podjetju nakazal samemu sebi. Oktobra 2012 je nato Petrol ministrstvu za gospodarstvo izdal zahtevek za izplačilo evropskih sredstev za ta projekt.

Petrol po evropskih pravilih poslov, sofinanciranih iz evropskih sredstev, ne bi smel izvajati sam s sabo. Kršitev te določbe je sicer šele leta 2013 ugotovil nadzor ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in takrat je Petrolu naložil, da mora vseh 212.000 evrov javnih sredstev, ki jih je podjetje pridobilo za modernizacijo razsvetljave, vrniti.

Petrol bi moral denar vrniti do marca 2014. A tega do danes ni storil. Družbi smo zato poslali vprašanja, zakaj se je odločila za nakup Eltec Muleja in v kateri fazi je vračilo evropskih sredstev.

Tiskovni predstavnik Petrola Aleksander Salkič nam je odgovoril, da glede vračila sredstev trenutno poteka pravdni postopek na okrožnem sodišču v Ljubljani. "Stališče Petrola je, da zahtevek ministrstva ni utemeljen. Petrol, kot prijavitelj v času pridobivanja konkurenčnih ponudb ni bil kapitalsko povezan s podjetjem Eltec Mulej. Petrol pa se je za nakup deležev v Eltec Mulej odločil skladno s svojo strategijo širjenja in razvoja dejavnosti energetike," je zapisal v pisnem odgovoru mediju podcrto.si.

Ministrstvo za infrastrukturo Petrolu dalo napačne informacije?
Več o celotni zadevi izdaja poročilo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Petrolu je po ugotovljeni nepravilni porabi sredstev v bran stopilo tudi takratno ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MIP), ki je nadzorovalo porabo denarja pri tem projektu, je razvidno iz poročila MGRT-ja. MIP in Petrol sta gospodarskemu ministrstvu namreč družno zatrjevala, da je Petrol z oddajo poslov Eltec Petrolu upošteval načelo gospodarnosti - Eltec Mulej oziroma nato Eltec Petrol je bil menda najugodnejši ponudnik del. A MGRT je ostal neomajen: pravila razpisa in evropski predpisi jasno določajo, da dobitnik evropskih sredstev z njimi ne more kupovati blaga ali storitev od podjetja, v katerem ima več kot 25-odstotni lastniški delež. Petrol bi moral tako 1,1 milijona evrov dodeliti drugemu podjetju ali pa bi moral z nakupom Eltec Muleja počakati do konca izvedbe projekta vgradnje varčne razsvetljave.

Kot je mogoče razbrati iz dokumentacije, pa je za Petrolovo vračanje evropskih sredstev delno odgovorno tudi takratno ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Dva tedna po nakupu Eltec Muleja je namreč Petrol MIP vprašal, ali posel lahko sklene z zdaj že njegovim podjetjem Eltec Petrol. Štiri dni pozneje je MIP Petrolu v nasprotju z evropskimi pravili odgovoril, da lahko. "Na osnovi prejetega pozitivnega odgovora je [Petrol] nadaljeval z izvedbo operacije in dobaviteljem Eltec Mulej d.o.o. podpisal izvajalsko pogodbo," so v svojih ugotovitvah zapisali revizorji MGRT-ja.

Anže Voh Boštic, podcrto.si

Članek objavljamo v sodelovanju s spletnim medijem za preiskovalno novinarstvo podcrto.si

Se pripravlja prevzem Petrola?