Šolski minister Jernej Pikalo je napovedal širšo razpravo o pobudi iz peticije. Foto: BoBo
Šolski minister Jernej Pikalo je napovedal širšo razpravo o pobudi iz peticije. Foto: BoBo

Kot je po srečanju dejala predsednica društva Svet staršev Nataša Šram, je bil odziv pozitiven. V društvu po njenih besedah ne odstopajo od zmanjšanja obsega snovi, domačih nalog, ureditve nacionalnih preverjanj znanja, ureditve zakonodaje, ki ureja pravice otrok s posebnimi potrebami v šolstvu. Kot je dejala, se bo društvo udeležilo razprave, ki jo bo v roku meseca dni kot posvet med različnimi akterji organiziralo ministrstvo.

"Dogovorili smo se, da bodo pobudniki peticije in tudi vsebina peticije del neke širše razprave o beli knjigi, ki jo bomo organizirali v roku enega meseca," je dejal Pikalo. Kot je napovedal, se bodo te udeležile različne civilnodružbene organizacije, učitelji, praktiki, tudi strokovnjaki, ministrstvo pa bo v njej delovalo predvsem kot mediator med različnimi pogledi. Tako nameravajo sodelovati v prvem delu priprave novega strateškega dokumenta, ki bo podlaga za spreminjanje zakonodaje in uvajanje novih pristopov, o katerih so govorili tudi danes.

Pikalo je dejal, da želijo poslušati vse deležnike in spremembe uvajati na podlagi strateškega premisleka. Peticijo za spremembo šolskega sistema so pripravili v društvu Svet staršev, do zdaj pa jo je podpisalo že več kot 21.000 ljudi. Kot je povedala predsednica društva Nataša Šram, je peticija nastala po ugotovitvi, da starši prek svetov staršev ne morejo narediti veliko za potrebne izboljšave v šolskem sistemu.

Manjši obseg učne snovi in domačih nalog
V njej med drugim predlagajo zmanjšanje obsega učne snovi in domačih nalog, zmanjšanje številčnega in več opisnega ocenjevanja, ukinitev Nacionalnega preverjanja znanja oziroma njegovo preobrazbo v t. i. kompetenčne teste ter uvedbo sprejemnih izpitov za srednjo šolo, gimnazijo in fakultete.

Pikalo je sicer že konec januarja napovedal, da na ministrstvu načrtujejo večje spremembe šolskega sistema. Med drugim pripravljajo predlog sprememb zakona o vrtcih, napovedujejo tudi obsežno razpravo o tem, ali so učni načrti prezahtevni, ali ne bi veljalo spremeniti načina ocenjevanja predmetov, ali je potrebna prenova gimnazijskega programa in ali so potrebne spremembe pri Nacionalnih preizkusih znanja. Vse to bodo upoštevali pri pripravi novega strateškega dokumenta na področju vzgoje in izobraževanja, ki ga bodo pripravili do leta 2021, je napovedal.

Pikalo napovedal, da bo upošteval peticijo