Učiteljsko združenje je nekatere predloge iz peticije že označilo za utopijo. Foto: BoBo
Učiteljsko združenje je nekatere predloge iz peticije že označilo za utopijo. Foto: BoBo

Javnost je v teh dneh ‒ predvsem na enem od družbenih omrežij ‒ razvnela peticija društva Svet staršev, ki predlaga precej radikalnih sprememb na področju izobraževanja. Učiteljsko združenje je nekatere predloge iz peticije že označilo za utopijo oziroma za ad-hoc kopiranje finskega šolskega sistema.

Pisanje nove bele knjige o nadaljnjem razvoju šolstva torej ne bo lahka naloga, saj imajo že starši otrok različne poglede na to, kakšna naj bo šola v prihodnosti.

Društvo svet staršev tako zahteva manj domačih nalog, manj učencev v razredih, manj ocen, ukinitev NPZ-jev v devetletki in ukinitev mature, sprejemne izpite. "To so predlogi," pojasnjuje predsednica društva Nataša Šram.

Starši, povezani v zvezo aktivov svetov staršev, predlagajo preureditev učnih načrtov, vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti, urejeno učbeniško politiko, okrepljeno vzgojno vlogo šole, boljšo skrb za otroke s posebnimi potrebami in pomembnejšo vlogo staršev pri upravljanju šol in sistema. Predsednik zveze Anton Meden poudarja, da starši pričakujejo argumentirano in široko razpravo o nadaljnjem razvoju šolstva: "V tako občutljivih in kompleksnih sistemih, kot je osnovna šola, se prevrati po navadi ne končajo dobro oziroma povzročijo težave. Glede na podatke naša šola trenutno ne deluje slabo, moramo pa biti pozorni, da bo razvoj šel v pravo smer. Zagovarjamo evolucijo z dobro premišljenimi koraki."

"Potreben je čas, da se stvari vpeljejo"

Naš šolski sistem je dober, učitelji delajo dobro ‒ to je dejstvo, ki izhaja iz mednarodnih raziskav, opozarja dekan ljubljanske pedagoške fakultete Janez Vogrinc: "To ne pomeni, da v sistemu ni potrebnih sprememb ali pa da bi bilo vse idealno." A spremembe morajo biti premišljene, predvsem pa vpeljane na podlagi resnih analiz. "Ne vzemimo le neke specialne rešitve iz sistema tuje države in samo prenesemo v naš sistem, tako šolski sistem ne more funkcionirati. Potreben je čas, da se stvari premislijo, vpeljejo spremembe." In dati tudi čas učiteljem, da novosti vpeljejo v prakso.