POS-terminale, ki to omogočajo, so namestili na vseh 225 mestih. Projekt bo notranje ministrstvo podrobneje predstavilo predvidoma 19. februarja.

Prvi formalni korak k vzpostavitvi novosti je predstavljala novela zakona o upravnih taksah, ki od pristojnih organov terja, da najkasneje do maja 2003 omogočijo plačevanje taks na sodobne plačilne načine, pri čemer je provizija izdajateljem kartic breme proračuna.