Foto: Jani Ugrin/RTV Slovenija
Foto: Jani Ugrin/RTV Slovenija

Spremembe statuta Radiotelevizije Slovenija (RTV SLO) določajo, da se bo televizijski informativni program razdelil na dve uredniško-producentski enoti, in sicer na uredništvo prvega in na uredništvo drugega programa.

Uvaja se uredniško-producentska enota MMC, ki jo vodi in usklajuje odgovorni urednik. Odgovornega urednika Multimedijskega centra bo imenoval in razreševal generalni direktor na predlog direktorjev Radia in Televizije Slovenija. Če direktorja Radia in Televizije niti po poteku 30 dni od začetka usklajevanja ne bosta pripravila usklajenega predloga, bosta imela pravico predlagati v imenovanje vsak svojega kandidata.

Za spremembe glasovalo devet od 11 nadzornikov

Za spremembo statuta je glasovalo devet od 11 nadzornikov, kar zadostuje zakonskemu pogoju, ki zahteva dvotretjinsko soglasje nadzornega sveta oziroma najmanj osmih članov. Programski svet RTV-ja je soglasje k spremembam statuta podal na drugi izredni seji sveta dne 9. maja.

"Prepričani smo, da bodo statutarne spremembe vodile k učinkovitejšemu delovnemu procesu in boljšim pogojem za ustvarjanje kakovostnih programskih vsebin. Prizadevali si bomo, da bomo spremembe ustrezno predstavili zaposlenim in jih uvedli postopoma," je v sporočilu za javnost zapisal generalni direktor RTV-ja Andrej Grah Whatmough.

Predsednik nadzornega sveta Borut Rončević pa je vesel, da je toliko članov glasovalo za spremembe ključnega akta zavoda. "Ob tem je čast še toliko večja, ker se statut spreminja prvič po šestih letih," meni. To po njegovih besedah prinaša tudi veliko odgovornost vodstva RTV SLO, ki bo moralo sprejetje sprememb tudi upravičiti.

Novinarski sindikati nasprotujejo spremembam

Novinarski sindikati nasprotujejo spremembam, saj bodo po njihovi oceni povečale finančna in kadrovska tveganja pri delovanju zavoda. Kot so po tem, ko je programski svet 9. maja dal soglasje k predlogu sprememb, zapisali v Sindikatu novinarjev Slovenije in Koordinaciji novinarskih sindikatov na RTV SLO, so zaradi nepredvidljivosti v programskem vodenju veliko večja tudi operativna tveganja v izvedbi programskega načrta zavoda za letos. Spremembe statuta bodo po njihovem mnenju na RTV-ju povečale tudi finančna in kadrovska tveganja pri delovanju zavoda.

Najbolj so bili kritični do delitve Informativnega programa Televizije Slovenija na dve uredniško-producentski enoti, in sicer na uredništvo prvega in drugega programa. Predlagane spremembe po njihovem mnenju pomenijo odprto možnost za sistematično kršitev uredniške avtonomije in poklicnih standardov, posledično pa večje ogrožanje avtonomnega in objektivnega informiranja javnosti.